Gedenkboek (Memorial Book)


Terug naar Homepage

A.K.U., ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE N.V.  - Nieuwe tijden - Nieuwe schakels.
Wormerveer, Meijer, 1961. Linnenmet licht ongave stofomslag. Met foto's van Cas Oorthuys.177 pag. *

12,00 Euro

Bestellen/Order
A.K.U., ALGEMENE KUNSTZIJDE UNIE N.V.  - Nieuwe tijden - Nieuwe schakels. De eerste vijftig jaar van de A.K.U.
Wormerveer, Meijer, 1961. Linnen met stofomslag. Met foto's van Cas Oorthuys.177 pag. *

12,00 Euro

Bestellen/Order
A.N.G.B., ALGEMENE NEDERLANDSE GRAFISCHE BOND.  - In de tijd gezet.
Tekst. A. Alberts. Wormerveer, Meijer, 1966. Vormgeving en illustratieve uitwerking Hans Barvelink. Linnen. 108 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
A.N.G.B., ALGEMENE NEDERLANDSE GRAFISCHE BOND.  - In de tijd gezet.
Tekst. A. Alberts. Wormerveer, Meijer, 1966. Vormgeving en illustratieve uitwerking Hans Barvelink. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. 108 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
A.N.W.B. & ANWB.  - Veertig jaar uit het archief der Kampioen-redactie. A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland.
A.N.W.B. 1923. 27 x 20 cm. Oorspronkelijke omslag. Softcover. Met illustraties in z/w. 296 pag. Fatsoenlijk & goed exemplaar.  

80,00 Euro

Bestellen/Order
A.N.W.B.  - Een eeuw wijzer. 100 jaar Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B
Den Haag, A.N.W.B., 1983. Linnen met stofomslag. 240 pag. .

8,00 Euro

Bestellen/Order
A.R.P., ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ.  - Schrift en historie, 1878-1928.
Kampen, J.H. Kok, 1928. Linnen met licht besch. stofomslag. 519 pag. * Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan der georganiseerde antirevolutionaire Partij, 1878-1928, in opdracht van de Dr. A. Kuyper-stichting.

14,00 Euro

Bestellen/Order
A.V.R.O. & HILLEN , JAN DAAN EN JUUN ARENS.  - Avro 75 jaar uitzendkracht.
Jubileumboek van een onafhankelijke publieke omroep 1923 - 1998. Door Jan Daan Hillen en Juun Arens. Baarn, Tirion, 1998. 24,5 x 17 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Illustr. in kleur en z/w. 288 pag. ALS NIEUW  

8,00 Euro

Bestellen/Order
ABN AMRO VRIES, JOH. DE & J.L. DE JAGER.  - Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824 - 1999.
T.g.v. het 175-jarig bestaan. In blauw verguld linnen. Hardcover. Vele illustraties. 608 pag. 23,5 x16 cm. Geïllustreerd met vele foto's. ALS NIEUW  

10,00 Euro

Bestellen/Order
ACOM. ; DIJK, J.J. VAN.  - Strategie of eigen weg? ACOM 1982 - 2002.
Leusden, 2002. Met foto's. Gebonden (karton). 248 pag. ALS NIEUW 

11,00 Euro

Bestellen/Order
AFSLUITDIJK.  - 50 jaar Actief achter de Aflsuitdijk. 1936 - 1986.
Jublileumbundel. Zutphen, De Walburg Pers, 1986. Linnen met stofomslag. Illustr.176 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
ALBERTS, A.  - Semper mare navigandum. De zee moet steeds bevaren worden. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'.
(No pl.), 1970. 4to. Orig. wrappers. With many photographic illustrations. 72 pag.  

8,00 Euro

Bestellen/Order
ALGEMEEN NEDERLANDSCH VERBOND.  - Geschiedenis en invloed van den Nederlandschen stam. Gedenkboek van het Algemeen Nederlandsch Verbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 1898 - mei - 1923.
Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan, 1898 - MEI-1923. Dordrecht, ANV, 1923. 27,5 x 21 cm. In groen linnen gebonden. Hardcover. 318 pag. GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
ALGEMENE REKENKAMER. MARGRY,P.J. / HEUKELOM,E.C.VAN. / LINDERS,A.J.R.M.  - Van Camere vander Rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer.
's-Grav., SDU, 1989. 24,5 x 17,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Illustr. in kleur en z/w. 546 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

11,00 Euro

Bestellen/Order
ALGRA, H.; C. RIJNSDORP & BEN VAN KAAM.  - Vrij en gebonden. 50 jaar NCRV.
Baarn, Bosch & Keuning, 1974. In rood linnen gebonden. Hardcover. Met foto's. 192 pag. Luxe editie! 

18,00 Euro

Bestellen/Order
AMEV. & GERWEN EN N.H.W. VERBEEK J.L.J.M.  - Voorzorg & de Vruchten. Het verzekeringsconcern AMEV: zijn wortels en vertakkingen van 1847 tot 1995.
Door J.L.J.M. van Gerwen en N.H.W. Verbeek. A'dam, NEHA, 1995. 28 x 22 cm. Linnen met stofomslag. Hardcover. Illustr. in kleur en z/w. 352 pag. MOOI EXEMPLAAR  

8,00 Euro

Bestellen/Order
ANDEL, A.V. / BENNEKOM, J.A. E.A.  - Een eeuw van zorg en zegen 1854-1954 ( gedenkboek uitg. ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers.
Ten Brink -Meppel. 27 x 20 cm. In rood, verguld linnen gebonden. Hardcover. Rug wat verkleurd. 398 pag. Redelijk goed exemplaar.  

8,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
ANTONIUS ZIEKENHUIS & BABS ELIASAR.  - Uw zorg… Onze zorg. 100 jaar Antonius Ziekenhuis in beeld, 1903-2003.
Sneek, 2003. 30,5 x 21 cm. Gebonden. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 144 pag. ALS NIEUW  

14,00 Euro

Bestellen/Order
BAGGERMAN, J.A. & HEMELS, J.M.H.  - Verzorgd door het ANP: Vijftig jaar nieuwsvoorziening.
Utrecht/Antwerpen, Veen, 1985. Linnen met stofomslag. Met foto's. 288 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
BANK VOOR NEDERLANDSCHE GEMEENTEN.  - Gemeenten maken toekomst. Bestuurlijke handreikingen bij maatschappelijke vernieuwingen.
T.g.v. het vijfenzeventigjarig bestaan van de bank. 's-Gavenhage, 1989. 4to. Blauw linnen. Met foto's. 220 pag.  

12,00 Euro

Bestellen/Order
BANTJE, H.F.W.  - Twee eeuwen met De Weduwe. Geschiedenis van De Erven de Wed. J. van Nelle N.V., 1782-1982.
Rott., De Erven de Wed. J. van Nelle N.V., 1981. 24,5 x 15,5 cm. Linnen met stofomslag. 199 pag. MOOI EXEMPLAAR  * Door H.F.W. Bantje, Oud-directeur Personeelszaken Van Nelle-Lassie B.V.

10,00 Euro

Bestellen/Order
BELL, R.C.  - The Building Medalets of Kempson and Skidmore 1796 - 1797.
Newcastle, Graham, 1978. 25,5 x 19 cm. Original board with dustwrapper. Hardcover. Illustrated b/w. 184 pag.  

7,00 Euro

Bestellen/Order
BERGEN, LEO VAN.  - Van genezen in geloof tot geloof in genezen. De medische faculteit van de Vrije Universiteit 1880-2000.
Veen, 2005. 25 x 18 cm. Gebonden. Hardcover. 840 pag. ALS NIEUW  

9,00 Euro

Bestellen/Order
BERGH, G.C.J.J. VAN EN ANDEREN.  - Rechtsgeleerd Utrecht. Levensschetsen van elf hoogleraren uit driehonderdvijftig jaar Faculteit der Rechtsgeleerdheid in Utrecht.
Zutphen, Walburg Pers, 1986. Stichtse Historische Reeks 11. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties. 240 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
BERGH, MR. L.PH.C. VAN DEN.  - Gedenkboek der Utrechtse Hooge School, Gedenkboek van het Tweede Eeuwfeest: 1637 - 1837
J. Altheer - Utrecht 1837, eerste druk. Gebonden. Hardcover. 23 x 14 cm. 312 pag. - GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
PRINS BERNARD FONDS.  - Tot stand gekomen met steun van...
A'dam, De Walburg Pers, 1990. Linnen met stofomslag. 331 pag. * Vijftig jaar Prins Bernard Fonds 1940-1990.

8,00 Euro

Bestellen/Order
BEVERS, AD (TEKST) & MARTIEN COPPENS (FOTO'S).  - Wilma Weert, 1939 - 1964.
Maastricht, 1963. 4to. Linnen met stofomslag. Met foto's. 175 pag. + overzicht.  

15,00 Euro

Bestellen/Order
BEZIGE BIJ.  - De geschiedenis van de Bezige Bij 1942 - 1972.
Door Dr. Richter Roegholt. A'dam, Bezige Bij, 1972. 1ste druk. Paperback. 366 pag. Vlekje aan de onderrand.  

8,00 Euro

Bestellen/Order
BEZIGE BIJ.  - De geschiedenis van de Bezige Bij 1942 - 1972.
Door Dr. Richter Roegholt. A'dam, Bezige Bij, 1972. 1ste druk. Paperback. 366 pag. Vlekje aan de onderrand.  

7,00 Euro

Bestellen/Order
BISSCHOPPELIJK COLLEGE ROERMOND.  - Collegeklok. Jaarboek van het Bisschoppelijk College Roermond 2. 1936 - 1937.
Roermond, Timmermans, z.j. Oorspronkelijke omslag. Met foto's. 141 pag. GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
DE NEDERLANDSCHE BLINDENBIBLIOTHEEK.  - Lezen gaat ongezien.
Door C.H.C. Frijters. 's-Grav., Veren. Ned. Blindenbibliotheek, 1987. Groot formaat paperback. Met foto's. 303 pag. * Honderd jaar lectuurvoorziening aan blinden en slechtzienden en de rol van de Nederlandsche Blindenbibliotheek daarbij.

8,00 Euro

Bestellen/Order
BLOEMENDAL, W.  - Nereus 1885-1985. Een eeuw toproeien.
Nereus, 1985. 30 x 21 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 280 pag. Vage watervlek op achterzijde band, verder MOOI EXEMPLAAR 

17,00 Euro

Bestellen/Order
BLOKKER, JAN., RUN, HERMAN VAN. ; AMERONGEN, MARTIN VAN.  - Luizen in de pels. 100 jaar journalistiek in Nederland.
Amsterdam, Raamgracht, 1984. 4to, Groot formaat paperback met stofomslag (licht ongaaf). Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 184 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
BLOKKER, JAN., RUN, HERMAN VAN. ; AMERONGEN, MARTIN VAN.  - Luizen in de pels. 100 jaar journalistiek in Nederland.
Amsterdam, Raamgracht, 1984. 30 x 21 cm. Paperback / Softcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 184 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
BLOKKER, JAN.  - De kwadratuur van de kwattareep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
A'dam, CPNB, 1990. 1ste druk. 30,5 x 23,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Illustraties in kleur en z/w. 256 pag. MOOI EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
BLOKKER, JAN.  - De kwadratuur van de kwattareep. Zestig jaar collectieve propaganda voor het Nederlandse boek.
A'dam, CPNB, 1990. 1ste druk. In blauw linnen gebonden, geen stofomslag. Hardcover. Illustraties in kleur en z/w. 256 pag. MOOI EXEMPLAAR 

7,00 Euro

Bestellen/Order
BLOKKER, JAN.  - De wond'ren werden woord en dreven verder.
Honderd jaar informatie in Nederland 1889 - 1989. T.g.v. het honderdjarig bestaan van uitgeverij Kluwer. 4to. Linnen met stofomslag. Illustr. 320 pag. - goed exemplaar.  

8,00 Euro

Bestellen/Order
BOEKDRUKKERSORGANISATIE.  - Vijf-en-twintig jaren Boekdrukkersorganisatie in Nederland
bewerkt door H.J. Belinfante en P. Borst. Amsterdam, 1934. Groot 4to. Linnen (rugbelettering deels vervaagd). Illustr. in z/w. 258 pag. 

16,00 Euro

Bestellen/Order
BOER, M.G. DE.  - Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart. Twee delen in drie boeken. Complete set.
Amsterdam, van Holkema & Warendorf, 1921 - 1922. 31 x 25 cm. Hardcovers [vergulde betiteling, waarschijnlijk privé binding]. Drie banden: XII, 240 pag.; VIII, 184 pag; VII, 185 - 412 pag. Met ex libris voorin. REDELIJK GOEDE SET  

44,00 Euro

Bestellen/Order
BOER, M.G. DE.  - The Holland-America line 1873 - 1923.
Rotterdam, 1923. 31,5 x 24 cm. Orig. wrappers. Softcover. With illustrations in b/w. 102 pages. NICE COPY  

15,00 Euro

Bestellen/Order
BOERSMA, F.  - Beslissende jaren. nv Bank Nederlandse Gemeenten 1968 - 1991
Den Haag: Bank Nederlandse Gemeenten, 1995. 27,5 x 18 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur. 195 pag. In nieuw staat  

14,00 Euro

Bestellen/Order
BOND VAN NEDERLANDSCHE ONDERWIJZERS.  - Zestig jaren Bondsleven. 1974 - 1934.
Door E.J. van Det. Eerste deel (tweede deel nooit verschenen). A'dam, De Volharding, 1939. 1ste druk. Linnen. Met illustr. 384 pag. 

14,00 Euro

Bestellen/Order
BOUW EN HOUTBOND FNV.  - Steigers weg!
Ter gelegenheid van de oprichting door fusie van de bouwbond NVV en Bouw- en Houtbond NKV in Bouw- en Houtbond FNV. Baarn, Amboboek, 1982. 1ste druk. Illustr. z/w. Geel linnen. 304 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
ALGEMENE NEDERLANDSE BOUWARBEIDERSBOND.  - Op hechte fundamenten.
30 jarig jubileum. Eigen beheer. Linnen (licht gevlekt). Illustr. 356 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
BOUWENS, A.M.C.M., DIERIKX, M.L.J. & SCHIPHOL.  - Op de drempel van de lucht. Tachtig jaar Schiphol.
's-Grav., SDU, 1996. Linnen met stofomslag. Illustr. in kleur en z/w. 479 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
BOUWMEESTER PIET [SAMENSTELLING EN TEKST].  - Nieuwspoort Centraal. Veertig jaar Internationaal Perscentrum in woord en beeld.
Jubileumuitgave Nieuwspoort. Den haag, 2002. 28 x 24 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 303 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
BRANDT, EDO / PRINS, PIET.  - Leven van de lucht II. Gedenkwaardige gebeurtenissen uit 25 jaar verenigd vliegen. 1979-2004.
Jubileum Uitgave van de Vereniging van Nederlandse Verkeervliegers - Badhoevedorp 2004. 30 x 22 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met foto's. 216 pag. MOOI EXEMPLAAR 

12,00 Euro

Bestellen/Order
VERENIGDE BEDRIJVEN BREDERO.  - Een vinger in de wind.
Eigen Beheer, 1977. Linnen. 318 pag. * Eenentwintig opstellen aangeboden op 2 mei 1977 aan dr. J. de Vries.

9,00 Euro

Bestellen/Order
VERENIGDE BEDRIJVEN BREDERO.  - Een vinger in de wind.
Eigen Beheer, 1977. 4to. Linnen met stofomslag. 318 pag. * Eenentwintig opstellen aangeboden op 2 mei 1977 aan dr. J. de Vries.

8,00 Euro

Bestellen/Order
DE BROEDERSCHAP DER CANDIDAAT-NOTARISSEN.  - Het Testament.
Een bundel monografieën uitgegeven ter gelegenheid v.h. honderdjarig bestaan. Arnhem, S.Gouda Quint/D.Brouwer & Zoon, 1951. Linnen. 168 pag. 

12,00 Euro

Bestellen/Order
BROEKHUIS, HANS.  - Met verschuldigde achting : honderdvijfentwintig jaar boekhandel Kooyker te Leiden 1863-1988.
Leiden: Boekhandel Kooyker 1988. 24 x 16 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in z/w. 183 pag. GOED EXEMPLAAR  

8,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
BROM, GERARD.  - Herleving van wetenschap in katholiek Nederland. Gedenkboek.
Ten Hagen, 1930. 27 x 20 cm. Paperback / Softcover. 270 pag. GOED EXEMPLAAR 

9,00 Euro

Bestellen/Order
BRUG, LUUK E.A.  - Organisatie in het ijzeren tijdperk. De ANMB gegevens van J.G. Sikkema toegelicht en aangevuld.
Amsterdam, Stichting Beheer IISG. 1995. 4to. 339 pp. Register van persoons-, bedrijfs- en plaatsnamen. Vele z/w illustraties. Paperback. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
BRUGMANS, I.J.  - Tachtig jaar varen met de Nederland. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de NV. Stoomvaart Maatschappij Nederland,
1950. In verguld linnen gebonden. Hardcover. 26,5 x 19 cm. Met illustraties in z/w. XIX, 239 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

13,00 Euro

Bestellen/Order
BRUGMANS, I.J.  - Tachtig jaar varen met de Nederland. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de NV. Stoomvaart Maatschappij Nederland,
1950. In verguld linnen gebonden. Hardcover. 26,5 x 19 cm. Met illustraties in z/w. XIX, 239 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
BRUNA. & HAAN, JACQUES DE.  - De buste van Beets wordt u persoonlijk aangeboden.
(langs de hoofdspoorweglijn). T.g.v. 100-jarig bestaan : 1868 BRUNA 1968. Utrecht/Antw., A.W. Bruna & Zoon, 1968. In linnen gebonden. Hardcover. Vele illustraties. 144 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
BRUYNZEEL - MARTIN REDEKE. ; BLAZER, CAREL.  - 50 jaar Bruynzeel. 1897 - 1947.
Met foto's in z/w van Carel Blazer. In halflinnen gebonden. Hardcover. 33 x 26 cm. Design: Jan Bons en Jaap Penraat. GOED EXEMPLAAR  

75,00 Euro

Bestellen/Order
BUESINK, A.G.J. & FELUA.  - Felua - Veertig jaar Christelijk opleidingsonderwijs in Ede, 1954-1994.
Ede, Felua, 1994. Gekartonneerd. Met illustraties. 236 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
BUSZ, MARTINE EN FRANS TER MATEN.  - Landschap van mensen: 25 jaar landschapsbeheer in de provincie Utrecht.
De Bilt: Landschapsbeheer Utrecht, 2002`. Oblong: 22,5 x 24,5 cm. Gebonden. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur. 95 pag. ALS NIEUW  

10,00 Euro

Bestellen/Order
CAPITULATIE VAN JAPAN.  - Op 15 augustus 1970 werd een ereschuld ingelost. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog
Herdenking te Den Haag op 15 aug. 1970. Gebonden. Hardcover. Vele illustraties, 144, XVII pag.  

7,00 Euro

Bestellen/Order
CAPITULATIE VAN JAPAN.  - Op 15 augustus 1970 werd een ereschuld ingelost. 25 jaar na de capitulatie van Japan: het einde van de Tweede Wereldoorlog
Herdenking te Den Haag op 15 aug. 1970. Gebonden met stofomslag. 28 x 22 cm. Vele illustraties, 144, XVII pag.  

7,00 Euro

Bestellen/Order
CATHARIJNECONVENT UTRECHT.MUSEUM  - Anderhalve eeuw gereformeerden, 1834-1984.
UTRECHT, Rijksmuseum Het Catharijneconvent, 1984. 4to. Paperback. Softcover. Met foto's. 113 pag 

10,00 Euro

Bestellen/Order
CBRE [COMMERCIAL REAL ESTATE DESIGN], DE DESIGNPOLITIE. & LIER, BAS VAN.  - Spaces for You, design by CBRE
2015, CBRE. 32 x 24 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur. 151 pag. ALS NIEUW 

20,00 Euro

Bestellen/Order
HET CENTRAAL BUREAU.  - Een coöperatief krachtveld in de Nederlandse landbouw 1899 - 1949.
Geschreven door Dr. J.H. van Stuijvenberg onder auspiciën van het Ned. Econ. Instit. te R'dam. 1949. Linnen. Illustr. Typ. verz. Joh.Enschedé en zonen te Haarlem. 544 pag. 

15,00 Euro

Bestellen/Order
CHRISTELIJKE JONGE MANNEN VERBOND.  - Honderd jaar CJMV 1853-1953. Inl. G.P. van Itterzon.
Amsterdam, Christelijk Jonge Mannen Verbond, 1953. Linnen. Met illustraties. 178 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
VER. VAN CHRISTELIJKE ONDERWIJZERS EN ONDERWIJZERESSEN IN NEDERLAND EN DE O.B.  - Gedenkboek 1854 - 1929.
Scheveningen, J. van Bleek, 1929. Linnen. 456 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
CHUPA CHUPS.  - CHUPA CHUPS 1958-2008.
Barcelona, CHUPA CHUPS, 2008. 29,5 x 29,5 cm. Hardcover with dustjacket. Richly illustrated in color. 119 pages. AS NEW  

45,00 Euro

Bestellen/Order
CNV.  - De strijd voor harmonie. De geschiedenis [1896-1996] van de Industrie- en Voedingsbond CNV.
Door Arno Bornebroek. Amst., Int. Instituut voor Sociale Geschiedenis, 1996. Linnen met stofomslag. Illustr. in kleur en z/w. 430 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
CONCERTGEBOUWORKEST AMSTERDAM.  - Het Concertgebouworkest 75 Jaar.
Amsterdam, Meulenhoff. 1963. Linnen met stofomslag. Met foto's. 123 pag. GOED EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
CONSTANT, JAC. G.  - Op vleugels van Mercurius.
Mercurius Groep, 1999. 23 x 23 cm. Paperback met flappen. Softcover. Met illustraties in kleur. 48 pag. MOOI EXEMPLAAR 

8,00 Euro

Bestellen/Order
COPIJN.  - Tijd van groeien. Copijn 1966 - 2006. 40 jaar inspiratie.
Utrecht, 1996. 21,5 x 21,5 cm. Gebonden. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 144 pag. ALS NIEUW 

12,00 Euro

Bestellen/Order
CORTENBERGHE, AAD (RED.).  - Onafhankelijk in gebondenheid. Tweehonderd jaar Het Financieele Dagblad: 1796-1996.
Amsterdam, Het Financieele Dagblad. 1996. 29 x 23 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 116 pag. MOOI EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
D.F.C.  - Geschiedenis der Dordrechtsche Football-Club. 75 jaar D.F.C.
DFC, 1958. 4to. Gebonden in kunstleer, Met foto's. 208 pag. Toegevoegd Herdenkingsnummer Clubnieuws der D.F.C. 16 augustus 1963.  

50,00 Euro

Bestellen/Order
D.S.M. & STRAATEN, KAREL VAN.  - SYNTHESE. Twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg: Twelve facets of culture and nature in South Limburg: Zwölf Aspekte der südlimburgischen Kultur und Natur: Douze facettes de la culture et de la nature au Limbourg méridional.
Heerlen, DSM, 1977. 4to. Hardcover (clothbound) with dustjacket. Illustr. (Karel van Straaten) in kleur en z/w. 416 pag. Text in Dutch, English, German and French. NEAR FINE COPY  

13,00 Euro

Bestellen/Order
DAAL, ANDRE VAN. & KAMPEN, HANS VAN.  - Overschakelen, Het verhaal van Philips Telecommunicatie Industrie
Wijland, 2014. Gebonden. Hardcover. 22 x 22 cm. Met illustraties in kleur en z/w. 252pag. - ALS NIEUW  

25,00 Euro

Bestellen/Order
DANKERS, JOOST, LINDEN, JOS VAN DER & VOS, JOZEF.  - Spaarbanken in Nederland. Ideeën en organisatie, 1817-1990.
Amsterdam, Boom, 2001. 25 x 25 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Met illustraties. 460 pag. ALS NIEUW 

19,00 Euro

Bestellen/Order
DANKERS, JOS; JOS VAN DER LINDEN.  - Van regenten en patiënten. De geschiedenis van de Willem Arntz Stichting: Huis en Hoeve, Van der Hoevenkliniek en Dennendal.
Amsterdam / Meppel, Boom, 1996. 24,5 x 17 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in z/w. 408  

10,00 Euro

Bestellen/Order
DE NATIONALE OPERA., BOOM, IRMA. [DESIGN] & AUDI, PIERRE.  - Si può? De Nationale Opera 50 jaar. Dutch National Opera 50 Years. isbn 9789462082502
Amsterdam, De Nationale Opera, 2015. 36 x 27,5 cm. Paperback / Softcover. Richly illustrated in color and b/w. DESIGN: IRMA BOOM 255 pages. NEW COPY Still shrink wrapped.   * * * * Dit feestelijke boek biedt een rijk overzicht van de premières, hoogtepunten, ontwikkelingen en geschiedenissen die 50 jaar DNO heeft opgeleverd. Artistiek directeur Pierre Audi maakte samen met grafisch ontwerper Irma Boom een verrassende keuze uit het rijke materiaal, met talloze niet eerder gepubliceerde foto's, affiches en beelden. Diverse specialisten plaatsen het verhaal van DNO in het perspectief van de geschiedenis van opera in Nederland, met speciale aandacht voor het operagebouw, wereldpremières, hoogtepunten en de internationale betekenis van DNO in de wereld van opera.

33,00 Euro

Bestellen/Order
DE NATIONALE OPERA., BOOM, IRMA. [DESIGN] & AUDI, PIERRE.  - Si può? De Nationale Opera 50 jaar. Dutch National Opera 50 Years. isbn 9789462082502
Amsterdam, De Nationale Opera, 2015. 36 x 27,5 cm. Paperback / Softcover. Richly illustrated in color and b/w. DESIGN: IRMA BOOM 255 pages. Text almost all in Dutch. AS NEW   * * * * Dit feestelijke boek biedt een rijk overzicht van de premières, hoogtepunten, ontwikkelingen en geschiedenissen die 50 jaar DNO heeft opgeleverd. Artistiek directeur Pierre Audi maakte samen met grafisch ontwerper Irma Boom een verrassende keuze uit het rijke materiaal, met talloze niet eerder gepubliceerde foto's, affiches en beelden. Diverse specialisten plaatsen het verhaal van DNO in het perspectief van de geschiedenis van opera in Nederland, met speciale aandacht voor het operagebouw, wereldpremières, hoogtepunten en de internationale betekenis van DNO in de wereld van opera.

25,00 Euro

Bestellen/Order
DE WITTE, SOCIëTEIT.  - De Nieuwe of Litteraire Societeit De Witte. 200 jaar Een Heerlijk Onderonsje.
Den Haag, De Nieuwe Haagsche, 2002. 30 x 22 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 255 pag. NIEUW BOEK nog verpakt in uitgeversfolie.  

12,00 Euro

Bestellen/Order
DEBERGH, GWENNIE.  - Lof van het stof - een geschiedenis van het AMVC-Letterenhuis [ isbn 9789085421658 ]
Meulenhoff/Manteau, 2008. 368 pag. In rood linnen gebonden. Hardcover. Met foto's. MOOI EXEMPLAAR  

17,00 Euro

Bestellen/Order
DENDERMONDE, MAX & COPPENS, MARTIEN. ; PNEM.  - Land onder stroom. N.V. Pnem, 1914-1964.
P.N.E.M. 1964. 4to. 28,5 x 24,5 cm. Orig. cloth with dec. dustjacket (by Mart Kempers), illustr. b/w photographs by Martien Coppens, 191 pages. Text in Dutch. NEAR FINE COPY  

10,00 Euro

Bestellen/Order
DENDERMONDE, MAX. & WOESTIJNE, W.J. VAN DE.  - De geur van de tijd. 1900 - 1975. Vijfenzeventig jaar drogistenleven.
Nijmegen, Thieme, 1975. 1ste druk. Linnen. Illustr. 135 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
DENDERMONDE, MAX., OORTHUYS, CAS. & VINKE & CO.  - A Century in Fair and Foul Weather. Vinke & Co 1860 - 1960. The world's weal and woe in a hundred years of saling with Vinke & Co.
Wormerveer, Meijers, 1960. 4to. Cloth. Text by Max Dendermonde. Photogr. by Cas Oorthuys. Typog. design Mart Kempers. Many illustr. 102 pag. NEAR FINE COPY  

20,00 Euro

Bestellen/Order
DENDERMONDE, MAX.  - Onderdak Voor Ruimte / Ruimte Voor Onderdak.
Verenigde Bedrijven Bredero N.V., z.j. 28 x 26 cm. Gebonden met doorzichtig plastic stofomslag. Hardcover. Met illustraties in z/w van Cas Oorthuys. 108 pag. KEURIG EXEMPLAAR 

12,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
DETERMEYER, EDDY.  - 25th Anniversary. The history of North Sea Jazz Festival.
Flevodruk, 2000. 28,5 x 28 cm. Paperback / Softcover. Richly illustrated in color and b/w. NEAR FINE COPY  

10,00 Euro

Bestellen/Order
DEURSEN, A. TH. VAN.  - Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880 - 2005.
Amsterdam, Bert Bakker, 2005. 24,5 x 17 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met foto's. 502 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
DEURSEN, A. TH. VAN.  - Een hoeksteen in het verzuild bestel. De Vrije Universiteit 1880 - 2005.
Amsterdam, Bert Bakker, 2005. 24,5 x 17 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met foto's. 502 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
DIETZ, HARRY., OBSERVATIE-EN REVALIDATIEVCENTRUM JOHANNA STICHTING, ARNHEM. & KETELAARS, TOINE.  - Johanna Stichting 1900 - 1990.
Negentig jaar zorg voor kinderen met een lichamelijke handicap. Linnen met stofomslag. Met illustraties. 181 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
DIJK, JAN JACOB VAN & JOHAN SLOK.  - Saamgesnoerd door eenen band. Een eeuw Hout- en Bouwbond CNV 1900 - 2000.
Odijk, Hout- en Bouwbond CNV. 2000. 24,5 x 17,5 cm. Gebonden. Hardcover. Met foto's. 397 pag. ALS NIEUW 

11,00 Euro

Bestellen/Order
DIJK, JAN JACOB VAN. EN JOHAN SLOK.  - Saamgesnoerd door eenen band: een eeuw hout- en bouwbond CNV 1900-2000.
Odijk, Hout- en Bouwbond CNV, 2000. 24,5 x 17 cm. Gekartonneerd, 399 pag. Met zw/w en kleurenfotos, affiches, facsimile's. NIEUW 

10,00 Euro

Bestellen/Order
DIJK, JAN JACOB VAN. EN JOHAN SLOK.  - Saamgesnoerd door eenen band: een eeuw hout- en bouwbond CNV 1900-2000.
Odijk, Hout- en Bouwbond CNV, 2000. 24,5 x 17 cm. Gekartonneerd, hardcover. 399 pag. Met zw/w en kleurenfotos, affiches, facsimile's. ALS NIEUW 

10,00 Euro

Bestellen/Order
DOCKUM, H.C. VAN.  -  Princenhof van den ouden tijd tot heden. Wat anderen schreven over en in beeld brachten van.
Eernewoude/Assen, Princenhof/Torenlaan, 1944. Halflinnen. Met illustraties. 208 pag.  

14,00 Euro

Bestellen/Order
HOLLANDSCHE DRAAD- EN KABELFABRIEK AMSTERDAM., DRAAK, MAARTJE (MED.) & MEERTENS, P.J.  - In de draeck. 1910 - 1960.
Eigen beheer, 1960. Linnen met stofomslag ( geplastificeerd ). Illustraties in kleur en z/w. 96 pag. * Jubileumuitgave; bevat uitsluitend artikelen over draken (door o.a. P.J. Meertens en Maartje Draak).

10,00 Euro

Bestellen/Order
DRACHTSTER BOYS VOETBALVERENIGING.  - Voetbalvereniging Drachtster Boys 50 jaar.
Drachten, 1998. 4to. Gebonden. Met foto's. 72 pag.  

8,00 Euro

Bestellen/Order
DRIENDIJK, L. & BRANDWEER WOERDEN.  - Bij brand sta pal. Zestig jaar Branweervereniging Woerden 1921 - 23 augustus - 1981.
Woerden, 1981. 24 x 17 cm. Oorspronkelijke omslag. Met foto's.102 pag. GOED EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
DRUK EN PAPIER FNV, AFDELING HAARLEM.  - Honderd Jaren druk in druk. 1888-1988.
Lou Hoefnagels. Haarlem. Druk in Papier FNV, 1988. Linnen met stofomslag. 163 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
DUINKER, P. J. , H. P. MULDER & B. PLANJER (RED. ) ; KNZB.  - Kaleidoscoop van een jeugdige grijsaard. 75 Jaar K.N.Z.B.
1963. 4to. 163 pag. Met talr.afbeeldingen. Gebonden  

10,00 Euro

Bestellen/Order
DUPARC, F.J.  - Een eeuw strijd voor Nederlands cultureel erfgoed. Ter herdenking van een eeuw rijksbeleid ten aanzien van musea, oudheidkundig bodemonderzoek en archieven 1875-1975.
's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1975. 29 x 21,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. XVI, 491 tekstpagina's gevolgd door 125 illustraties in z/w. - Stofomslag is ongaaf; het boek zelf is in uitstekende staat.  

18,00 Euro

Bestellen/Order
EDAH - NIEPOTH, FRANK R.  - Wie schrijft die blijft. Vijfenzeventig jaar Edah.
Helmond, 1991. 224 pag. 31 x 24 cm. Met illustraties in kleur en z/w. In linnen gebonden met stofomslag. MOOI EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
EDAH - NIEPOTH, FRANK R.  - Wie schrijft die blijft. Vijfenzeventig jaar Edah.
Helmond, 1991. 224 pag. 31 x 23,5 cm. Met illustraties in kleur en z/w. In rood linnen gebonden. MOOI EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
EERSTE KAMER.  - Aan deze zijde van het Binnenhof. Gedenkboek t.g.v. het 175-jarig bestaan van de Eerste Kamer der Staten Generaal.
's-Gravenhage, SDU, 1990. 24,5 x 17,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Illustr. 572 pag. MOOI EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
EGGINK, J. ; BRAAKENSIEK, JOH.  - Album en Gedenkboek der Nederlandsche Posterijen.
Met illustraties door Joh. Braakensiek. Almelo, Hilarius, 1915. Tweede druk. Folio. Linnen (verkleurd). 186, (2) pag. 

35,00 Euro

Bestellen/Order
ELBURG, JAN G., PTT. & BRATTINGA, PIETER.  - De verbinding. PTT.
Den Haag, Centrale Directie van het Staatsbedrijf der PTT, 1962.24 x 19,5 cm. Orig. wrappers [frontcover small stain]. (76) pages including 10 folding plates. Published/printed by Steendrukkerij de Jong & Co., Hilversum. Text in Dutch. [near] FINE COPY Nice example of a company picturebook made on behalf of the Dutch Postal Services on the theme of >connecting< with photographs by Violette Cornelius, Eddy Posthuma de Boer and Paul Huf and texts by Jan G. Elburg

45,00 Euro

Bestellen/Order
EMMA KINDERZIEKENHUIS - THERA WIJSENBEEK  - Zieke lieverdjes. 125 jaar kinderzorg in het Emma Kunderziekenhuis. isbn 9789021613628
Amsterdam, Ploegsma, 1990. 24,5 x 17,5 cm. Gebonden. Met illustraties. 144 pag.  

7,00 Euro

Bestellen/Order
EMMENES, A. VAN.  - Jubileumboek K.N.V.B. Koninklijke Nederlandsche Voetbalbond 1889 - 1939.
Door J. Moorman, K.J.J. Lotsy, Jac.F. Lamey en Ir.A. van Emmenes. Gebonden. Folio. Illustr. in z/w. 400 pag. GOED EXEMPLAAR 

20,00 Euro

Bestellen/Order
EVANGELISCHE MAATSCHAPPIJ. & ROME-DORT.  - Rome - Dordt.
Huis ter Heide, De Tijdstroom, 1928. Linnen. 181 pag. * Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfenzeventig-jarige bestaan der Evangelische Maatschappij, opgericht 1853.

8,00 Euro

Bestellen/Order
EVENHUIS, ALMA ; ET AL.  - Reflecties op de tijd. Peec & Cloppenburg 125 Jaar.
Rijswijk, P & C Groep, 1995. Oblong: 25 x 28 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur. 136 pag. NIEUW EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
FABER, J.A. (ED.)  - Het spoor. 150 jaar spoorwegen in Nederland.
A'dam, Meulenhoff/Utrecht, Ned. spoorwegen, 1989. 4to. Linnen met stofomslag. Vele illustr. in kleur en z/w. 384 pag.« Goed exemplaar » 

10,00 Euro

Bestellen/Order
FABER-CASTELL STEIN & JURGEN FRANZKE.  - Das Bleistiftschloss. Familie und Unternehmen Faber-Castell in Stein [Cover Title: The Pencil Palace]
Hugendubel, 1986. 25 x 21,5 cm. Gebunden [leichte Gebrauchsspuren]. Hardcover [no dustjacket]. Mit Abbildungen in Farbe und sw. 155 Seiten. GUTER ZUSTAND  

22,00 Euro

Bestellen/Order
FESTEN, H.  - 125 Jaar geneeskunst en maatschappij. t.g.v. het 125-jarig bestaan der Maatschappij. (Kon.Mij. tot bevordering der Geneeskunst).
Linnen met licht besch. stofomslag. 591 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
FISCHER, E.J. E.A.  - De Vereniging het Nederlandsch Economisch Historisch Archief 1914 - 1989.
Amsterdam, Neha, 1989. In linnen gebonden met stofomslag. 8vo. Met foto's. 247 pag. MOOI EXEMPLAAR 

14,00 Euro

Bestellen/Order
FLIERMAN, A.H. & REEDERSVERENIGING.  - Het centrale punt in de reederswereld.
De Koninklijke Nederlandse Reedersvereniging 1905 - 1980. Vijfenzeventig jaar ondernemersorganisatie in de zeevaart. Bussum, De Boer Maritiem, 1984. Linnen met stofomslag. Met foto's. 219 pag. 

14,00 Euro

Bestellen/Order
FLIERMAN, A.H. & REEDERSVERENIGING.  - Het centrale punt in de reederswereld.
De Koninklijke Nederlandse Reedersvereniging 1905 - 1980. Vijfenzeventig jaar ondernemersorganisatie in de zeevaart. Bussum, De Boer Maritiem, 1984. Linnen met stofomslag. Met foto's. 219 pag. * Proefschrift RU Leiden. Met de stellinegn.

12,00 Euro

Bestellen/Order
FRIESE LANDBOUWCOöPERATIE.  - Hoe boeren het bolwerken.
Door K. Tjepkema. T.g.v. het 40-jarig bestaan. Leeuwarden, 1986. Linnen met stofomslag. Illustr. 272 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
FUCHS, J.M. & KNVTO.  - Onderweg. Een eeuw personen-en goederenvervoer in Nederland.
KNTVO, 1981. 4to. Rood linnen. Rijk geillustreerd. 235 pag. 

14,00 Euro

Bestellen/Order
FUCHS, J.M. & KNVTO.  - Onderweg. Een eeuw personen-en goederenvervoer in Nederland.
KNTVO, 1981. 4to. Rood linnen met stofomslag. Rijk geillustreerd. 235 pag. 

15,00 Euro

Bestellen/Order
FUHRMANN.  - Fuhrmann. 200 Jahre Wollhandel. 1735-1935.
Amst. & Berlin, 1935. 30,5 x 22 cm. 72,[1] pages. Ills (b./w.). Gilt lettered green calf / hardcover. NICE COPY  

20,00 Euro

Bestellen/Order
GAAG, ARIE VAN DER.  - Van Volksweerbaarheid tot Schietvereniging Driebergen-Rijsenburg. Historie van 100 jaar.
Driebergen-Rijsenburg, 2000. 30,5 x 21,5 cm. In verguld kunstleer gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 197 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

35,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
GAAL, ROB VAN.  - Een bolwerk voor de muzen. 50 jaar stadschouwburg Utrecht 1941 - 1991.
Utrecht, 1991. 4to. Linnen met stofomslag. Met illustraties in kleur en z/w. 148 pag. « Als nieuw » 

9,00 Euro

Bestellen/Order
GAARLANDT-KIST, A.F. (ED.)  - 400 Jaar St. Elisabeth's of Groote Gasthuis te Haarlem.
Haarlem, 1981. 4to. Linnen met stofomslag. Vele illustraties in kleur en z/w. 220 pag. 

16,00 Euro

Bestellen/Order
DE GEREFORMEERDE JONGELINGSBOND.  - 1888-1928.
Kampen, J.H. Kok, 1928. 4toGedec. blauw linnen. Met foto's. 400 pag. * Uitgegeven ter herinnering aan het 40-Jarig bestaan van de Nederlandschen Bond van Jongelingsver. op Gereformeerde grondslag.

14,00 Euro

Bestellen/Order
DE GEREFORMEERDE JONGELINGSBOND.  - Redevoeringen en toespraken
gehouden op den 50en Bondsdag, A'dam 25 en 26 Mei 1938. Amersfoort, Eigen beheer, 1938. Oorspr. omslag. Illustr. in z/w. 106 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
DE GEREFORMEERDE ZENDINGSBOND.  - Na 25 jaren, 1901 - 1926.
Gedenkboek door W. Bieshaar. Den Haag, S.S. Korthuis, 1926. Geïllustr. Linnen. 175 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
GERWEN, JACQUES VAN.  - De Centrale centraal. Geschiedenis van de Centrale Arbeiders-Verzekerings- en Depositobank opgericht in 1904 tot aan de fusie in de Reaal Groep in 1990.
Amsterdam, IISG/NEHA, 1993. 4to. Halflinnen. Met illustraties. 450 pag. - NIEUW. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
GEVERS, ANNE [RED.].  - Uit de zevende. Vijftig jaar politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam.
Het Spinhuis, 1998. Paperback / Softcover. 23 x 17 cm. II, 450 pag. GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
GOFFREE, FRED., HOORN, MARTINUS VAN. & ZWANEVELD, BERT.  - Honderd jaar wiskundeonderwijs, Een jubleumboek.
Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren, 2000. 24 x 17 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 439 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
GOGELEIN, A.J.F. E.A.  - Leidse universiteit 400. Stichting en eerste bloei 1575 - ca. 1650. Typografie Dick Elffers.
Amsterdam., 1975. 4to. Paperback. Oorpronkelijke omslag. Rijk geillustreerde catalogus. 186 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
GOOISCHE HOCKEYCLUB.  - Honderd jaar Gooische. Gooische hockeyclub 1901-2001.
Bussum, 2002. 23,5 x 16 cm. Paperback / Softcover. Met foto's in zwart/wit. 157 pag.  

12,00 Euro

Bestellen/Order
GORCUM, VAN - JAAP HAGEDOORN.  - Overdracht van meer dan letters. Van Gorcum 1800 - 2000.
Assen, Van Gorcum, 2000. 24,5 x 17,5 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties. 190 pag. ALS NIEUW  

12,00 Euro

Bestellen/Order
GOVERS, FRANS  - De polsslag van de tijd 1737-1997. Uitdaging en antwoord in 260 jaar F. van Lanshot Bankiers nv
's Hertogenbosch, F. van Lanschot Bankiers, 1997. 23 x 22 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 167 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
GRAAFSCHAP, DE.  - Archief 1925 - 1975. Orgaan van Oudheidkundige Vereniging De Graafschap, Meester Hendrik Willem Heuvel Stichting, G.A. van der Lugt Stichting.
Paperback / Softcover. 24 x 16 cm. Met illustraties in z/w. 198 pag. GOED EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
GRAFTDIJK, KLAAS (TEKST) & AD WINDIG (FOTOGRAFIE).  - Ik drink de aarde. Impressie van een techniek die de grondslag legt voor moderne welvaart en beschaving.
Koninklijke Maatschappij tot het Uitvoeren van Openbare Werken "Adriaan Volker" NV, Rotterdam, 1970. 28 x 25,5 cm. In linnen gebonden met transparante plastic stofomslag. Hardcover. Met foto's in kleur en z/w. van Ad Windig. 76 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
GRAS, CONSTANT.  - Elektro. 25 jaar Mekelweg Delft.
TU Delft. Faculteit der Elektrotechniek 1994. 30,5 x 21,5 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 108 pag. ALS NIEUW  

7,00 Euro

Bestellen/Order
GREUP, G.M.  - Drie-kwart eeuw Noordzeekanaal.
Kamer van koophandel en fabrieken voor Amsterdam 1951. 24,5 x 15,5 cm. Paperback / Softcover. 53 pag. Met illustraties in z/w. + achterin een uitslaande tabel. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
GRONDBEDRIJF AMSTERDAM.  - Grond, het schaarse erfgoed. 75 jaar (1921 - 1996) Grondbedrijf Amsterdam.
Door Erik Slot. Linnen met stofomslag. Vele illustraties in kleur en z/w.221 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
GROSFELD, GEURT EN ANDEREN.  - Een bevlogen orkest uitgelicht. Het Brabants orkest 1950 - 2000.
Bussum, Toth / eindhoven , Brabants orkest, 2000. Gebonden met stofomslag. Met foto's. 142 pag. ALS NIEUW 

14,00 Euro

Bestellen/Order
STEDELIJK GYMNASIUM TE GRONINGEN.  - Gedenkboek 1847 - 1947.
Door Dr. P.J. van Herwerden. Wolters, Groningen, 1947. 28 x 22 cm. Linnen. Illustr. 220 pag. 

14,00 Euro

Bestellen/Order
HAARLEM. & NEDERL. ROOMSCH KATHOLIEKEN VOLKSBOND.  - Zilveren Jubelfeesten der afdeeling Haarlem van den Nederl. Roomsch Katholieken Volksbond. Jublileum-gids tevens programmaboek der feestelijkheden. 1889 - 1914. Tweede uitgave.
Haarle, 1914. 22 x 15 cm. Oorspronkelijke omslag. Softcover [lichte gebruikssporen]. Met illustraties & advertenties in z/w. GOED EXEMPLAAR  

20,00 Euro

Bestellen/Order
HAARLEM.  - Haerlem. Gedenkschrift 25 jarig bestaan.
Haarlem, erven F. Bohn, 1926. Oorspronkelijke omslag. Roest. Met illustraties. VII, 187 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
HAARLEMMERMEER.; SCHRöDER, P.H. (ED.)  - Van bruisend water tot ruisend graan. Honderd jaar Haarlemmermeer. 1855 - 1955.
Haarlem, Tjeenk Willink, 1955. 27 x 20 cm. Linnen met l.besch. stofomslag. 168 illustr. 228 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
HAGEMEYER N.V.  - Take your jacket off.
The chronicle of a merchant house as seen against 75 yers of world history by Leonhard Huizinga. Naarden, 1975. Cloth with dustwrappers. Illustr. b/w. 236 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
HAZEU, WIM.  - Uitgeversprentenboek.
De oplage van 250 exemplaren is niet voor de handel bestemd. Baarn, De Prom, 2001. Linnen met stofomslag. Met vele foto's. 144 pag. GOED EXEMPLAAR UITSTEKEND EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
HEES, PIETER VAN & HUDO DE SCHEPPER.  - Tussen cultuur en politiek. Het Algemeen-Nederlands Verbond 1895 - 1995.
Hilversum, Verloren, 1995. 24 x 17 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in z/w. 256 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
HEIDEN,MARIA / ANDREA PIERSMA & MARCEL MöRING.  -  Onze Mooiste Plekjes. Twintig jaar Boekhandel Van Gennep in Rotterdam. Met een inleidend verhaal van Marcel Möring.
Rotterdam, Boekhandel Van Gennep, 1995. Gebonden (karton). Oblong. Met foto's. 68 pag. Met de 2 originele buikbandjes.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
HEIJNINGEN, LEO A. VAN.  - De eerste vier eeuwen... Drukken, uitgeven en vormgeven voor en na privatisering.
's-Gravenhage, SDU, 1988. 26,5 x 20,5 cm. Linnen met stofomslag. Met illustraties in kleur en z/w. 272 pag. GOED EXEMPLAAR  

13,00 Euro

Bestellen/Order
HEIJNINGEN, LEO A. VAN.  - De eerste vier eeuwen... Drukken, uitgeven en vormgeven voor en na privatisering.
's-Gravenhage, SDU, 1988. Linnen met stofomslag. Met illustraties in kleur en z/w. 272 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
HELBING, E.H. (HRSG.)  - 25 Jahre Emschergenossenschaft. 1900-1925. Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Baudirektor Dr.-Ing. e. h. Helbing.
Selbstverlag d. Emschergenossenschaft, Essen, 1925. 29,5 x 23 cm. Hardcover (half cloth). With illustrations in b/w. XXIII, 558 pages. Ex Library copy Boekery Gemeente Hilversum still a nice copy 

40,00 Euro

Bestellen/Order
HENIGER, J., WIJNANDS, D.O. & ZEVENHUIZEN, E.J.A  - Een sieraad voor de stad. De Amsterdamse Hortus Botanicus 1638 - 1993.
A'dam, University Press, 1994. Linnen met stofomslag. XI, 323 pag. Tekstje voorin. « Mooi exemplaar » 

10,00 Euro

Bestellen/Order
HERSCHER, GEORGES.  - L'art et les biscuits. La publicite de la firme Lefevre-Utile de 1897 à 1914.
Chêne, 1978. 20 x 20 cm. Paperback / Softcover. With illustrations in color. NEAR FINE COPY 

10,00 Euro

Bestellen/Order
HEUGA. & XANDRA VAN BAARLE [TEKST].  - Heuga 75 jaar.
Uitgegeven ter gelegenheid van 75 jaar Heuga 1924 - 1999. Gebonden. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur. 96 pag. Oplage 1500 ex. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
HOEK, ROB VAN.  - Koers richting toekomst. Het Nederlandse loodswezen vijf jaar zelfstandig.
Nederlandse Loodsencorporatie, Rotterdam, 1993. 21 X 21 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 129 pag. ALS NIEUW  

9,00 Euro

Bestellen/Order
HOLLANDSCHE BETON GROEP. & KAMPEN, ANTHONY VAN.  - Bouwen op mensen.
Ter gelegenheid van het 75-jarige bestaan. Door Anthony van Kampen. Rijswijk, HBG, 1977. Met illustraties van Otto Dicke, Reint de Jonge en Arne Zuidhoek. Linnen met stofomslag. 320 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
HOLLANDSCHE SOCIETEIT VAN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.  - Gedenkboek ter gelegenheid van het Hondervijftig Jaar bestaan. 1807-1957.
A'dam, 1957, Linnen. 416 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
HOOGENDIJK, C EN J.W.G. NIJSSEN.  - Bandbox. een halve eeuw Nederlandse gevechtsleiding.
Nieuw Milligen 2000. Gr. 4to. Linnen met stofomslag. Met vele illustraties. 404 pag. - Mooi exemplaar. 

14,00 Euro

Bestellen/Order
HOORN, HENK VAN EN MARION VAN DE WOUW.  - Buiten is het twaalf graden.
25 jaar Met het oog op morgen 1976 - 2001. Nos - Poseidon, 2001. Gebonden (karton). Rijk geïllustreerd in kleur. 112 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
HOUTEN EN ZOON.FIRMA C.J. VAN & DIJK, GERH. VAN (SAMENSTELLING).  - Honderd jaar Eeuwboek 1828 - 1928. Bij het eeuw-feest der Firma C.J. van Houten en Zoon in hare opdracht samengesteld door Gerh. van Dijk, hoofdredacteur van Van Houten's Periodiek "Ons Eigen Tijdschrift".
Door Gerh. van Dijk. 's-Grav., W.P. van Stockum en Zoon, 1928. Half linnen. 331 pag. Met sporen van de tijd.  

7,00 Euro

Bestellen/Order
HOVESTAD PETER EN JAN T. BREMER.  - Ach, ik bid en smeek u, laat mij terugkomen in Den Helder - 75 Jaar Woningstichting.
Den Helder, Woningstichting, 1997. 29 x 24 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 213 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
HUMANISTISCH OPLEIDINGS INSTITUUT.  - Geestelijk werk in ontwikkeling.
25 jaar Humanistisch Opleiding Instituut 1964 - 1989. Utrecht, 1989. Paperback. Met foto's. 110 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
HUT, L.J. / A.POSLAVSKY. & H.LOOIS EN B. VAN DER WOORD.  - DE WILLEM ARNTSZ STICHTING 1461-1961.
Utrecht, A. Oosthoek, 1961 en 1965. 27 x 20 c, In verguld linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. XI, 566. Klein vlekje op het voorplat, anders ALS NIEUW  * Door L.J. Hut, A. Poslavsky, H. Loois (zenuwarts) en B. van der Woord.

12,00 Euro

Bestellen/Order
IDENBURG< PHIIP A EN HANS R. VAN DER LOO.  - In alle staten. Een beschouwing over de rol en betekenis van overheidsbeelden.
's-Gravenhage, VUGA, 1994. 27 x 19 cm. In groen linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 5 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
ING & EWALD KIST.  - People Behind the Lion: 10 Years ING
NG Group, Amsterdam, 2001. 4to. Hardcover. With illustrations in color and b/w. 96 pages. FINE COPY 

12,00 Euro

Bestellen/Order
JACOBS, J.A., KONINGSVELD, A. & KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR RIJNLAND.  - Een Kamer aan de Rijn. 175 jaar geschiedenis van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland.
Leiden, 1992. 4to. Oorspr.omslag. Met illustraties. 284 pag. 

15,00 Euro

Bestellen/Order
JACOBS, M. & MAAS, W.  - Met kennis van zaken. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooiland 1922 - 1997.
Historion, 1997. 28 x 22 cm. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 88 pag. Gedenkboek. MOOI EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
JACOBS,M.G.P.A., MAAS W.H.G.  - The Magic of Heineken.
Amsterdam, Heineken, 2001. Gebonden. Hardcover. 25,5 x 20 cm. Met illustraties in kleur en z/w. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
JONG, A.P. DE.  - Vlucht door de tijd. 75 jaar Nederlandse luchtmacht.
Houten, Unieboek, 1988. Derde druk. 4to. Gebonden met stofomslag. Met illustraties in kleur en z/w. 440 pag. MOOI EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
JONG, R. DE & W. C. BROUWER.  - Rondom de Zuidertoren. 100 jaar Koninklijke Stedelijk Muziekkorps Enkhuizen. 1890-1990. Muziek- en belangrijke stadsgebeurtenissen waaraan het korps zijn medewerking verleende.
Enkhuizen, 1990, 159 pp. Gebonden met stofomslag, 4to. Met foto's. Naam op schutblad. MOOI EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
K.N.P.M., N.V. KONINKLIJKE PETROLEUM MAATSCHAPPIJ.  - 1890 - 1950.
's-Grav., 1950. Cloth. Illustr. Typ. des. J. van Krimpen. 215 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
K.N.V.B. & GILTAY VETH, N.J.P. ; E.A.  - Koning Voetbal. 100 jaar K.N.V.B. 1889 - 1989.
Baarn, Bosch en Keunig, 1989. Gebonden met stofomslag. Hardcover. 35 x 25,5 cm. Illustr. in kleur en z/w. 160 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
K.N.V.B. & GILTAY VETH, N.J.P. ; E.A.  - Koning Voetbal. 100 jaar K.N.V.B. 1889 - 1989.
Baarn, Bosch en Keunig, 1989. Gebonden met stofomslag. Hardcover. 35 x 25,5 cm. Illustr. in kleur en z/w. 160 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

8,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
K.N.V.B.  - Voetballen toen en nu. Bundel opstellen t.g.v. 75-bestaan van de K.N.V.B. 1964.
KNVB, 1964. 28 x 21,5 cm. Gebonden. Vele illustr. 293 pag. Stempeltje op schutblad. KEURIG EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
KAASHOEK, P.M.  - Uit de brand. 200 jaar brandweerzorg Gilze en Rijen (1798-1998)
Gemeente Gilze en Rijen 1998. 24 x 18 cm. Gebonden. 170 pag. Met illustraties in z/w. NIEUW EXEMPLAAR 

12,00 Euro

Bestellen/Order
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR AMSTERDAM.  - 1811 - 1936.
Samengesteld ter gelegenheid v.h. 125 jarig bestaan. 2 delen; 1811 t/m 1922 door J.C. Westermann en 1922 t/m 1936 door G.M. Greup. Verguld linnen. Illustr. 484/381 pag. 

28,00 Euro

Bestellen/Order
KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR AMSTERDAM.  - 1811 - 1961 Met Amsterdam als brandpunt.
Door Joh. de Vries. Linnen. Met foto's. 587 pag. 

14,00 Euro

Bestellen/Order
KANHAI, H. H. H. & J. VAN ROOSMALEN (REDACTIE ).  - Twintig jaar verloskunde. Een vakgebied in beweging. Een liber amicorum, gebundeld t.g.v. het afscheid van prof.dr. J. Bennebroek Gravenhorst.
Leiden, Boerhaave Commissie, 1996. Paperback. IX+296 pp. Met portret. MOOI EXEMPLAAR 

13,00 Euro

Bestellen/Order
KARSTEN, PIERRE EN OLIVIER WEGLOOP.  - 10 jaar Boomerang.
Haarlem, Schuyt & Co, 2003. 233,5 x 29 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 168 pag. ALS NIEUW  gesigneerd door pierre, karsten. [: "Ik heb altijd al een lul gevonden, Pierre" ]

20,00 Euro

Bestellen/Order
KASSIERDERIJ.  - Honderdzestig jaar Kassierderij.
A'dam, Kas-Associatie, 1966. 28 x 20 cm. Paperback / Softcover. 96 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
KATHOLIEKE LEERGANGEN. & SCHOUW, THEO.  - Muzikaal kleurrijk en vol taal.
Door Theo Schouw. Fragmenten uit het leven van de Katholieke Leergangen. Uitgegeven t.g.v. het 85-jarig bestaan. Tilburg, Fontys, 1997. 4to. Oorspr.omslag. Illustr. in kleur en z/w. 302 pag. 

14,00 Euro

Bestellen/Order
STICHTING KATHOLIEKE LEERGANGEN.  - Dertig jaar Katholieke Leergangen, 1962-1992.
Door A.F.J. van Kempen. Tilburg, ITHO, 1992. Linnen met stofomslag. 218 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
KLEIN, AART & DENDERMONDE, MAX.  - Evolution in a Quarter of a Century of Prosperity. 25 years of the machinefabriek 'Arnhem' , previuosly H. Jansen.
Arnhem, 1973. 29,5 x 21 cm. Hardcover. With illustrations in duotone by Aart Klein. 72 pages. [ near ] FINE COPY  

50,00 Euro

Bestellen/Order
KLEIN, P.W. ; KLEIN-MEIJER, M. A. V.  - De wereld van de Koninklijke Bibliotheek 1798 - 1998. Van statelijke institutie tot culturele onderneming
Amsterdam, Van Oorschot, 1998. Eerste druk. 23,5 x 15 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met leeslint. 469 pag. ALS NIEUW  

15,00 Euro

Bestellen/Order
KLEIN, P.W. EN ANDEREN.  - Een beeld van een academie. Mensen en momenten uit de geschiedenis van het Koninklijk Instituut en de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1808-1998.
Amsterdam. 1998. Groot formaat paperback met talr. ills. in zw./wit en kleur. Bibl. Regs. 233 pag.  

13,00 Euro

Bestellen/Order
KNAPEN, JOOP ; EN ANDEREN.  - Het was een goede ploeg... Koninklijke Marechaussee, lichting 1955-4
Amersfoort, Bekking & Blitz, 2005. 30,5 x 24,5 cm. Gebonden. Hardcover. 120 pag. ALS NIEUW  

25,00 Euro

Bestellen/Order
KNRM. & VANDERMISSEN, HANS (MED.)  - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij.
Tekst Hans Vandermissen e.a. IJmuiden, KNRM, 1999. 4to. Groot formaat paperback. Met illustraties. 160 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
KNSM.  - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van honderd jaar zeevaart door de K.N.S.M. 1856 - 1956.
Door Ger H. Knap. A'dam, De Bussy, (1956). 27,5 x 19 cm. Linnen. Illustr. in kleur en z/w. 216 pag. 

16,00 Euro

Bestellen/Order
KOK, G.A.  - Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw - twintig jaren herstel en vernieuwing.
Uitgave van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij, 1965. 27 x 20 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met foto's. 212 pag. GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
KONINGSHUIS.  - De Koningin-Moeder 1897 - 1929. Gedenkboek ter herinnering aan den zeventigsten verjaardag en het vijftigjarig Nederlandschap van Hare Majesteit.
Leiden, Sijthoff, 1928. Luxe genummerd exemplaar (No.38) in perkament gebonden. 344, XV pag. FRAAI 

100,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
KONINKLIJKE LUCHTMACHT.  - KLU 75. Vlucht door de tijd.
75 jaar Nederlandse Luchtmacht.Samenstelling en eindredatie A.P. de Jong. Houten, Van Holkema & Warendorf, 1988. Gebonden met stofomslag. Met vele illustraties in kleur en z/w. 440 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
KONINKLIJKE LUCHTMACHT.  - KLU 75. Vlucht door de tijd.
75 jaar Nederlandse Luchtmacht.Samenstelling en eindredatie A.P. de Jong. Houten, Van Holkema & Warendorf, 1988. Gebonden met stofomslag. Met vele illustraties in kleur en z/w. 440 pag. GOED EXEMPLAAR 

19,00 Euro

Bestellen/Order
KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST.  - Gedenkboek Honderdjarig Bestaan 1849-1949.
Amst., De Bussy, 1949. Linnen. Illustr. in z/w. 308 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
 - Koninklijke Nederlandse Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen. Gedenkboek 1910-1960.
Arnhem, 1960. 119 pag. Halflinnen. Met foto's. 

15,00 Euro

Bestellen/Order
KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEKEN < GOUDA-AOLLO >  - Honderd jaar kaarslicht. Van kaarsenfabricage tot chemische industrie. 1858-1958.
Gouda, 1958 Flexi-covers. Met illustraties vrijwel alle in z/w. KEURIG EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
KOOPMANS, H.  - Vijftig jaar scheikundige nijverheid in Nederland.
Delft, Waltman, 1967. 25 x 18 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in z/w. 160 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
KPM. & BOER, M.G. DE.  - Een halve eeuw paketvaart. 1891 - 1941.
A'dam 1941. 30 x 23 cm. Gebonden. Hardcover. 30 x 23 cm. Illustr. 429 pag + 17 bijlagen. GOED EXEMPLAAR  

18,00 Euro

Bestellen/Order
KREUZENKAMP, J.H.  - Gemeentewapens in Nederland. BNG 75. 1914-1989. Naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel.
's-Gravenhage, VNG, 1989. 24,5 x 17,5 cm. In verguld blauw linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur. 264 pag. ALS NIEUW  

12,00 Euro

Bestellen/Order
HOGERE KRIJGSCHOOL.  - 1868 - 1968. Congres 'Afschrikking en Ontspanning'.
Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. 's-Grav., Staatsuitgeverij, 1969. 1ste druk. Linnen. Met foto's. 241 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
KROGT, M.R. VAN DER.  - Bij koninklijke beschikking. Hofleverancier.
Rijswijk 1991. 30,5 x 21,5 cm. Gebonden. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 195 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
LAGER ONDERWIJS.  - Lager Onderwijs in de spiegel der geschiedenis. 175 jaar Nationale Wetgeving op het Lager Onderwijs in Nederland. 1801 - 1976.
's-Grav., Staatsuitgeverij, 1976. 4to. Oorspr.omslag. 304 pag. MOOI EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
LAMBERS, H.W. E.A.& H. STOUT.  - Ondernemer en omgeving. Opstellen geschreven voor H. Stout bij zijn afscheid als voorzitter van de Raad van Bestuur van Internatio-Müller N.V.
Rotterdam Internatio-Müller 1975. 25 x 16 cm. In verguld linnen gebonden. Hardcover. 323 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
LANGENHUYZEN, T.  - Van concurrentie naar eenheid. Aspecten van de geschiedenis van Hartog's en Zwanenberg's Fabrieken en de Unilever Vleesgroep Nederland te Oss.
Unilever Vleesgroep Nederland, Oss. 1988. Gebonden met stofomslag. Hardcover. 25 x 17,5 cm. Met foto's. 147 pag. MOOI EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
LANS, JOS VAN DE & /VUIJSJE, HERMAN.  - Lage landen, hoge sprongen. Nederland in beweging 1898/1998.
Uitgegeven t. g. v. het 100-jarig bestaan van de RABO-bank. Wormer, Inmerc. 1998. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 240 pag. MOOI EXEMPLAAR 

8,00 Euro

Bestellen/Order
LANS, NATHALIE.  - 225 jaar Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel. Per traditie vernieuwend.
Plantijn Casparie. 2002. Hard Cover, 20 cm x 20cm. Met foto's. 195 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
SINT-LAURENTIUSZIEKENHUIS.  - Tot heil der zieken.
Over de ontwikkeling in de ziekenzorg te Roermond ter gelegenheid van hetv50-jarig bestaan van het Sint-Laureniusziekenhuis in 1981. Onder red. van G.C.P. Linssen. Linnen. Illustr. 251 pag. 

14,00 Euro

Bestellen/Order
LEEMAN, F.W.G.  - Van Barkschip tot 'Willem Ruys'. 120 Jaar Zeevaart. Gedenkschrift van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd t.g.v. het 75-jarig bestaan als NV en het 100-jarig bestaan van de Fa. Willem Ruys.
Rotterdam, 1961. 27 x 18 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Illustr. in col and b/w. + maps. 339 pag. KEURIG EXEMPLAAR  ** Toegevoegd het boekje: Passagierslijst van het motorschip Indrapoera van Rotterdam naar Surabaia.

18,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
LEEUWARDEN.  - 1435 - 1935.
Gedenkboek in opdracht van Ver. tot bevordering van Vreemdelingenverkeer te Leeuwarden. Leeuwarden, Noord-Nederlandsche Boekhandel, 1935. Linnen. Rug hersteld. Illustr. in z/w. 302 pag. 

12,00 Euro

Bestellen/Order
LEEUWARDER COURANT.  - Twee eeuwen Leeuwarder Courant.
Leeuwarden, Koumans Smeding, 1947. 24 x 17 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Met houtsneden J. Mulders. 104 pag. ut  

8,00 Euro

Bestellen/Order
LEGER DES HEILS.  - Gulden schooven van Gods akker.
Gedenkboek ter gelegenheid v.h. 50-jarig bestaan van het Leger des Heils in Nederland, 1887 - 1937. Wageningen, Zomer en Keuning, 1937. Geplastificeerd linnen. Illustr. 216 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
LEGER DES HEILS.  - In de frontlinie.
Kampen, J.H. Kok, 1987. Karton met stofomslag. 176 pag. * 100 jaar Leger des Heils in Nederland.

8,00 Euro

Bestellen/Order
LEGER DES HEILS.  - In de frontlinie.
Kampen, J.H. Kok, 1987. Karton met stofomslag. 176 pag. * 100 jaar Leger des Heils in Nederland.

7,00 Euro

Bestellen/Order
LEIDSCH STUDENTENCORPS & ANT. MOLKENBOER [TEEKENINGEN].  - Willem III te 's-Gravenhage in 1691. Gedenkboek van het LXVI'e lustrum van het Leidsch Studentencorps - 2 delen - 1905
Amsterdam, Ipenbuur & van Seldam, 1905. 1e druk. 32 x 24 cm. Twee softcovers in hardcover portfolio: Deel I: 24 pag.+10 lithografische platen; Deel II: 46 pag. met platen in z/w. Geen sluitlinten. Redelijk goed exemplaar.  

35,00 Euro

Bestellen/Order
LEIDSE UNIVERSITEIT; MOURIK, B.A. VAN. (ED.)  - Universitas Leidensis.
Een document van het leven der Leidse Universiteit. Batteljee & Terpstra, 1949. Linnen met l. besch. stofomslag. Met ongeveer 100 foto's. 180 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
LEISINK.PETER EN HERMAN (RED).  - Schild der solidariteit. Een sociaalhistorische studie van 125 jaar grafische arbeidsverhoudingen en vakbondswerk.
Stichting FNV Pers en Druk en Papier FNV 1994. 24 x 17 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 426 pag. ALS NIEUW  

10,00 Euro

Bestellen/Order
LENFERINK, HENRI.  - Gelders Orkest. 1889 -1989. Geschiedenis van de Arnhemse Orkest Vereeniging 1889 - 1949 en van Het Gelders Orkest 1949 - 1989.
Zutpen, De Walburg Pers, 1989. 1ste druk. Groot formaat paperback. Vele illustr. 272 pag. NIEUW 

10,00 Euro

Bestellen/Order
LIEBURG, M.J. VAN. VVAA.  - t Is geen baan, 't is een bestaan. Het sociale en economische leven van medische beroepsbeoefenaren in Nederland weerspiegeld in 75 jaar VVAA.
Rotterdam, Erasmus Publishing, 1999. 28,5 x 23 cm. Paperback. 128 pag. Met foto's. 

12,00 Euro

Bestellen/Order
LOEBER, GERHARD.  - Onze eeuw 1846-1946.
A'dam, Trispar, 1946. Linnen. 156 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
LOEWE, WALTER.  - Petum Optimum.
A book on tobacco in Sweden from the beginning of the 17th century until modern times. Published on the occasion of the Swedish Tobacco Company's 75 th anniversary in 1990. Borås, Norma, 1990. Cloth with dustwrappers. Illustr. in col and b/w. 232 pag - Fine copy 

18,00 Euro

Bestellen/Order
LOEWE, WALTER.  - Petum Optimum.
A book on tobacco in Sweden from the beginning of the 17th century until modern times. Published on the occasion of the Swedish Tobacco Company's 75 th anniversary in 1990. Borås, Norma, 1990. Cloth with sl. dam. dustwrappers. Illustr. in col and b/w. 232 pag - Fine copy 

12,00 Euro

Bestellen/Order
LUTKIE & SMIT PAPIERGROOTHANDEL.  -  Littera eget scheda. De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel [Lutkie & Smit 1877-1952]
Amsterdam, Lutkie & Smit. 1951. Halflinnen, 18x29cm, vele illustraties in kleur en zw/w; 98pp; gedrukt bij Joh. Enschedé. I 

11,00 Euro

Bestellen/Order
LUTKIE & SMIT PAPIERGROOTHANDEL.  -  Littera eget scheda. De geschiedenis van een Amsterdamse papiergroothandel [Lutkie & Smit 1877-1952]
Amsterdam, Lutkie & Smit. 1951. Halflinnen, 18x29cm, vele illustraties in kleur en zw/w; 98pp; gedrukt bij Joh. Enschedé. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
MAAR, F.E.R. DE.  - Vijf eeuwen tandheelkunde in de Nederlandse en Vlaamse kunst.
NMT, 1993. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 304 pag. KEURIG EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
MASTENBROEK, JAN. & KRÜGER, DOLF [FOTOGRAFIE].  - Op de toekomst gebouwd. Uitgegeven ter gelegenheid van het 65-jarig betsaan van de n.v. Aannemersbedrijf v/h G. Tiemstra & zn te Nijmegen.
jaar van uitgave 1968. In linnen gebonden. Hardcover. 24,5 x 21,5 cm. met foto's in z/w van Dolf Krüger. 57 pag. GOED EXEMPLAAR  

28,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
MEIJERING, DS. M.; E.A.  - Tot dankbaarheid genoopt : Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de Gereformeerde Kerken in Groningen, Drenthe en Overijssel. Soemba-gedenkboek 1927.
Kampen, Kok, 1927.25 x 16 cm. In verguld linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 175 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
MELKUNIE  - De geschiedenis ener melkinrichting.
Een eeuw consumptie melk 1879 - 1979. Tweede deel :'Het Europese koeienboek'. A'dam, J&T Publicity, 1979. Linnen. 128 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
MEURS, MICHIEL EN ANDEREN.  - Form follows vision. Tien jaar verkenningen naar de ontwerppraktijk. Ten reflections on tomorrow's design practice. Twintig jaar Brandes en Maeurs industrial design 1998 - 2008. Two decades.
Orig. wrappers (FINE). 21,5, 14 cm.  

14,00 Euro

Bestellen/Order
MICHEELS, PAULINE.  -  Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen, 1905-2005.
Amsterdam, Contact, 2006. Gebonden. Met foto's. 255 pag. NIEUW BOEK  

8,00 Euro

Bestellen/Order
MICHEELS, PAULINE.  -  Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen, 1905-2005.
Amsterdam, Contact, 2006. 24,5 x 17 cm. Gebonden. Met foto's. 255 pag. ALS NIEUW 

7,00 Euro

Bestellen/Order
MINISTERIE VAN JUSTITIE.  - Gezichten van Justitie. 1798-1998.
Tekst William Rothuizen. Den Haag, Ministerie van Justitie, 1998. 25.5 x 22 cm. Linnen met stofomslag. Illustr. in kleur en z/w. 142 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
MOHRMANN, J.M.  - Marine-torpedodienst 1875 - 2000.
A'dam, De Bataafsche Leeuw, 2000. 28,5 X 22,5 cm. gebod Rijk geïllustreerd. 176 pag. NIEUW EXEMPLAAR Nog verpakt in folie.  

18,00 Euro

Bestellen/Order
MOLEN, FRED VAN DER.  - Op de schouders van reuzen, 100 jaar gemeentelijke volkshuisvesting
Gemeente Amsterdam, afdeling wonen 2015. Paperback / Softcover. 30 x 21 cm. Met illustraties in kleur en z/w. - UITSTEKEND EXEMPLAAR 

15,00 Euro

Bestellen/Order
MUSKENS, ROELAND.  - Van koloniaal naar mondiaal. 100 jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen 1910-2010.
Amsterdam, KIT, 2010. Gebonden, 25,5 x 19,5 cm. 136 pag. Met vele illustraties. NIEUW BOEK  

10,00 Euro

Bestellen/Order
MUSKENS, ROELAND.  - Van koloniaal naar mondiaal. 100 jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen 1910-2010.
Amsterdam, KIT, 2010. Gebonden, 25,5 x 19,5 cm. 136 pag. Met vele illustraties.  

8,00 Euro

Bestellen/Order
NARADI - PRAHA.  - For you from Narex.
Praha, Naradi, 1969. 23,5 x 33,5 cm. Hardcover (clothbound). Richly illustrated in color and b/w. 176 pages. Text in French.  

25,00 Euro

Bestellen/Order
NATIONAAL GEDENKBOEK.  - 10 Jaar Vrede.
Tekst Paul van 't Veer. Foto's van o.a. van der Elsken, Huf, Cornelius. De politieke prenten van Opland. A'dam/Wormerveer. 1955. Linnen. 113 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
NATIONALE LEVENSVERZEKERINGS-BANK, ROTTERDAM.  - Honderd nationale jaren.
R'dam, 1963. Linnen met stofomslag. Oblong. Illustr/foto's o.a. van Eppo Doeve en Harry van Rosmalen. 240 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
NATIONALE-NEDERLANDEN.  - Ondernemend in Risico. 1845 - 1995.
Door J. Barendregt en T. Langenhuyzen. Bedrijfsgeschiedenis van Nationale Nederlanden 1895 - 1995. A'dam, NEHA, 1995. Linnen met stofomslag. Vele illustr. 478 pag. 

14,00 Euro

Bestellen/Order
NATIONALE-NEDERLANDEN.  - Secure in changing world.
By Joost Dankers en Jaap Verheul. Translated by Anthony Burrett. Gedenkboek 1963 - 1988. Maarssenbroek, Trendboek, 1988. Cloth with dustwrappers. With photos. 208 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
NATIONALE-NEDERLANDEN.  - Zekerheid in Verandering.
Door Joost Dankers en Jaap Verheul. Gedenkboek 1963 - 1988. Maarssenbroek, Trendboek, 1988. 4to. Gebonden met stofomslag. Met foto's. 208 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
NATUURKUNDIG LABORATORIUM DER RIJKS-UNIVERSITE  - Gedenkboek aangeboden aan den hoogleeraar H. Kamerlingh Onnes. Directeur van het Laboratorium, bij gelegenheid van zijn 25-jarig doctoraat op 10 Juli 1904.
Leiden, IJdo, 1904. viii, 288 pages. Orig. cloth, portrait and numm. ills and plates. 

100,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
DE NATUURVRIENDEN-INTERNATIONALE.  - Gedenkboek t.g.v. het zestigjarig bestaan 1895-1955 [van de Natuurvriendenbeweging].
Zürich, NFI, 1955. Oorspr. omslag. Illustr. in z/w. 160 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
NCRV  - Vrij en gebonden. Vijftig jaar NCRV.
Baarn, Bosch en Keuning, 1974. Paperback. Met illustraties. 192 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
KIESVERENIGING NEDERLAND EN ORANJE.  - De Vrijheid voorgestreên.
Gedenkschrift t.g.v. het eeuwfeest 1851-1951 van de Anti-revolutionaire Kiesvereniging 'Nederland en Oranje'. Eigen beheer, 1951. Linnen. Illustr. in z/w. 94 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
HET NEDERLANDS RODE KRUIS.  - Verleden Heden Toekomst.
Jubileumuitgave ter gelegenheid van 40 jaar Welfare v.h. Ned. Rode Kruis, 1948 - 1988. Nijkerk, Rode Kruis/Intro, 1988. Oorspr.omslag. Illustr. 125 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN. HUETING, ERNEST / JONG, FRITS DE / NEIJ, ROB.  - Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981.
A'dam, Van Gennep, 1983. 30 x 21 cm. Paperback / Softcover. 432 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN. HUETING, ERNEST / JONG, FRITS DE / NEIJ, ROB.  - Naar groter eenheid. De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen 1906-1981.
A'dam, Van Gennep, 1983. 30 x 21 cm. Paperback / Softcover. 432 pag. GOED EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
NEDERLANDSCHE BOND VAN GEMEENTE-AMBTENAREN.  - Gedenkboek.
Uitgave t.g.v. het 40-jarig bestaan 1893-1933. Eigen beheer, 1933. Linnen. 262 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ.  - Driekwart eeuw plattelands groei, 1888-1963.
Jubileum-nummer van het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij, Linnen. 27,5 x 18,5 cm 144 pag. * Met foto's van o.a. Cas Oorthuys.

7,00 Euro

Bestellen/Order
N.V. NEDERLANDSCHE KABELFABRIEK.  - N.K.F.
In ringband. * Tekst Bert Bakker, tekeningen en aquarellen door Bernard van Vlijmen.

11,00 Euro

Bestellen/Order
NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN.  - Pennewerk van Plattelandsvrouwen.
Uitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de Bond. Zutphen, Terra, 1980. Gebonden (karton).Illustr. in kleur en z/w. 132 pag. * Bevat gedichten en korte prozastukken van bondsleden uit het gehele land.

7,00 Euro

Bestellen/Order
NEDERLANDSE OPERASTICHTING.  - 15 jaar Nederlandse Operastichting - 1971/1986. Een noodzakelijke luxe.
Zutpen, De Walburg Pers, 1986. 1ste druk. Groot formaat paperback. Illustr. 183 pag. * Oorspr. prijs: 41,90

6,00 Euro

Bestellen/Order
NEDERLANDSE ORDE VAN ADVOCATEN.  - 50 jaar Advocatenblad.
1918 - 15 januari. 1968. 's-Grav., Trio, 1968. Linnen. 263 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
NEDLLOYD & BRAM OOSTERWIJK.  - Op één koers.
Rotterdam, 1988. Linnen met stofomslag. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 387 pag. 

12,00 Euro

Bestellen/Order
NIEMEIJER, F. TH.  - Icons. Een onderzoek naar een nieuw beeldmerk voor Nederland.
's-Gravenhage, Koninklijke De Swart, 2004. 23 x 16,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. KEURIG EXEMPLAAR  Uitgegeven t.g.v. het 200-jarig bestaan van drukkerij Koninlijke De Swart 1804-2004

20,00 Euro

Bestellen/Order
 - Nijverheid en handel. 200 jaar Departement Amsterdam van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
Amsterdam, Depart. Amsterdam van de Ned. Mij. voor Nijverheid en Handel/Amsterdams Historisch Museum, 1978. 30,5 x 14 cm. Softcover [minimaal ongaaf]. Met foto's in zwart/wit.  

15,00 Euro

Bestellen/Order
NILLMIJ.  - Nederland voor honderd jaar 1859 - 1959.
Gedenkboek (honderdjarig bestaan van de NILLMIJ). Samenstelling Jappe Alberts en J.M. van Winter. Eigen beheer, 1959. Oblong. Linnen. Met illustraties. 253 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
NOLTHENIUS, HELENE.  - Gedachten onder het werk. Enige korte beschouwingen van G.W. Ovink, F.W.S. van Thienen, Hélène Wagenaar-Nolthenius.
Uitgegeven bij het vijfentwintig-jarig bestaan van het bedrijf dat begon als Uitgeverij de Toorts ..., Haarlem De Toorts 1962. 22,5 x 15 cm. Cahiersteek. Oorspronkelijke omslag. Met illustraties in z/w. 32ag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

6,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
NRC HANDELSBLAD.  - 1980 - 1980. een bloemlezing uit de eerste 10 jaar.
4to. Zwart linnen. Met illustraties. 352 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
NRC.  - Kijk in een jarige krant.
NRC 125. Eigen beheer, 1969. Gebonden (karton). 168 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
OLDENZIEL, RUTH. ; BOUW, CAROLIEN.  - Schoon genoeg. Huisvrouwen en huishoudtechnologie in Nederland 1898 - 1998. isbn 9789061686255
Nijmegen, Sun, 1998. Paperback. Met illustraties. 272 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

8,00 Euro

Bestellen/Order
OLTHETEN, TH.H.  - Oltheten. Bundel, uitgegeven bij het afscheid van Th. H. Oltheten als hoofddirecteur van het Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf
's-Gravenhage, Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf, 1983. 30,5 x 21,5 cm. 133 pag. Gebonden. Hardcover. GOED EXEMPLAAR  

16,00 Euro

Bestellen/Order
VAN OMMEREN.  - UEdele's Dienstwillige Dienaar.
Wormerveer, Meijer, 1961. Linnen met stofomslag. 155 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
ONDERLINGE BRANDWAARBORG MAATSCHAPPIJ.  - De Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij thans onder directie der Firma De Jong & Co. Gevestigd te Amsterdam. Beschouwd in het licht van hare geschiedenis en hare resultaten over het tijdvak 1909 - 1927. Ter gelegenheid van haar eeuwfeest der Firma De Jong & Co. , gevierd op 11 mei 1927.
In verguld linnen gebonden. Hardcover. 30 x 24 cm. Met illustraties in z/w. Dit exemplaar erd op 11 mei 1927 aangeboden aan den heer C. Gipon. KEURIG EXEMPLAAR  

45,00 Euro

Bestellen/Order
ONSTENK, JAN.  - Zes eeuwen in 't Ghesthuus. Een historie van mensen rond Sint Jan.
Hoorn, 1983. 4to. Gebonden met stofomslag. Met foto's. 175 pag.  

13,00 Euro

Bestellen/Order
OORTHUYS, CAS. & DENDERMONDE, MAX [RED.].  - Samen leven met het leven. Gezondheidsorganisatie T.N.O.
Wormerveer, Meijer, z.j. 26 x 23 cm. Hardcover/boards with dustwrappers. Illustr. by Cas Oorthuys in b/w. 124 pag. NEAR FINE COPY  

20,00 Euro

Bestellen/Order
OORTHUYS, CAS. & KAMP, A.F. [TEKST].  - N.V. Milliton Maatschappij 1869/1960. Een eeuw in woord en beeld
's-Gravenhage, Billiton, 1960. 28 x 22 cm. Paperback / Softcover. Met vele foto's in z/w. 141 pag. Twee stempeltjes ["verouderd"] voorin anders een UITSTEKEND EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
OORTHUYS, CAS., PUTTERSHOEK. TERLOUW, FRIDA.  - Puttershoek. Geschiedenis van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij g.a. PUTTERSHOEK 1912 - 1966 en van anderhalve eeuw bietwortelsuiker in Nederland.
Door Frida Terlouw. Wormerveer, Meijer Pers, z.j. Foto's van Cas Oorthuys en archief Puttershoek. Linnen met enigszins ongave stofomslag. 235 pag. Redelijk goed exemplaar.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
OORTHUYS, CAS  - 75 Jaar Bouwen, Van ambacht tot industrie 1889-1964.
N.V. Internationale Bouwcompagnie v/h Fa. H. van Heesewijk, 1964. 26 x 22,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met vele foto's in z/w. van Cas Oorthuys. 133 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

20,00 Euro

Bestellen/Order
OPERASTICHTING.NEDERLANDSE ; COLEMAN, TIM  - Een noodzakelijke luxe. 15 jaar Nederlandse Operastichting - 1971 - 1986.
Zutphen, De Walburg Pers, 1986. 1ste druk. Groot formaat paperback. Illustr. in z/w. 183 pag. NIEUW EXEMPLAAR 

8,00 Euro

Bestellen/Order
OTTERSPEER, WILLEM.  - Het bolwerk van de vrijheid. De Leidse Universiteit , 1575 - 1672. Groepsportret met Dame I.
Amsterdam, Bert Bakker, 2000. Gebonden met stofomslag. 499 pag. ALS NIEUW 

15,00 Euro

Bestellen/Order
P.T.T. NEDERLAND.  - De maatschappij verandert, PTT verandert mee.
PTT in tekst en beeld. Den Haag, PTT Nederland, 1989. Karton met stofomslag. 162 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
P.T.T. NEDERLAND.  - De maatschappij verandert, PTT verandert mee.
PTT in tekst en beeld. Den Haag, PTT Nederland, 1989. Karton met stofomslag. In de originele cassette met ook de langspeelplaat (kant A: Historisch document; kant B: PTT in geluid). 162 pag. « NIEUW » 

10,00 Euro

Bestellen/Order
PALLAS LEIDENSIS.  - PALLAS LEIDENSIS. 350 jaar Leidsche Universiteit.
Leiden, S.C. Van Doesburg, 1925. Linnen (l.besch.). 365 pag. (een aantal bladzijden licht gekreukd). 

8,00 Euro

Bestellen/Order
PARTIJ VAN DE ARBEID.  - Een partij in de tijd.
A'dam, De Arbeiderspers, 1986. Oorspr.omslag. 207 pag. * Veertig jaar Partij van de Arbeid 1946-1986.

7,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
PEEK & CLOPPENBURG.  - Reflecties op de tijd. Peek & Cloppenburg 125 jaar.
Rjswijk, 1995. 25 x 28,5 cm. Oblong. In linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 136 pag. GOED EXEMPLAAR  

7,00 Euro

Bestellen/Order
PEELS, WIESJE (FOTOGRAFIE).  - Binnenvaart beelden.
Deventer, Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer-Kluwer, 1999. 33 x 24 cm. 112 pag. In linnen gebonden met stofomslag. Jubileumboek t.g.v.het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Schippersvereniging 'Schuttevaer'. ALS NIEUW  

11,00 Euro

Bestellen/Order
PEEPERKORN-VAN DONSELAAR, LOES A.  -  Bouwen aan beter wonen. 60 jaar Algemene Woningbouwvereniging Beter Wonen Zoetermeer 1930-1990.
Beter Wonen 1990. 8vo. Paperback. Met foto's. 116 pag. MOOI EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
PEET, JAN.  - Rente zonder bijsmaak.
Een geschiedenis van de Algemene Spaarbank voor Nederland en van haar ontwikkeling naar een ethische bedrijfsvoering 1960 - 2000. A'dam, Stichting IISG, 2000. 1ste druk. Paperback. Met foto's. 430 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
PEIREN, LUC. ; MESSIAEN, JEAN-JACQUES.  - Een eeuw solidariteit 1898 - 1998.
ABVV - Ludion - Amsab - IEV, 1997. 31,5 x 24,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties. 198 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
PEKELHARING, C.A. ; MULLER, S.  - Geschiedenis van de vereenigde Gods-en Gasthuizen te Utrecht van 1817 tot 1917. Twee delen.
Utrecht, 1921 - 1923. Oorspronkelijke omslagen. Twee delen: XIV, 226 ; VI, 105 pag. MOOIE SET  

25,00 Euro

Bestellen/Order
PEKELHARING, C.A. ; MULLER, S.  - Geschiedenis van de vereenigde Gods-en Gasthuizen te Utrecht van 1817 tot 1917. Twee delen.
Utrecht, 1921 - 1923. Oorspronkelijke omslagen. Twee delen: XIV, 226 ; VI, 105 pag. Omslag deel 1 minimaal ongaaf. MOOIE SET  

22,00 Euro

Bestellen/Order
PERSCOMBINATIE.  - Met behoud van identiteit. Perscombinatie 1968-1993. Een bundel essays geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Perscombinatie N.V
Amsterdam, 1993. 132 pag. In linnen gebonden. MOOI EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
PERSCOMBINATIE.  - Met behoud van identiteit. Perscombinatie 1968-1993. Een bundel essays geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Perscombinatie N.V
Amsterdam, 1993. 132 pag. Oorspronkelijke omslag. MOOI EXEMPLAAR 

6,00 Euro

Bestellen/Order
PHILIPS. & BEKOOY, GUUS.  - Philips HONDERD. Een industriële onderneming. 1891 - 1991.
Tekst Guus Bekooy. Eindhoven, Philips, 1991. 31,5 x 25 cm. Linnen met stofomslag. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 205 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
PROFORMA.  - Ontwerp Proforma (1987 - 2002). 15 jaar Proforma in 24 uur Rotterdam.
Verbuftig gebonden in halflinnen en ringband. Rijk geïllustreerd in kleur. ALS NIEUW 

18,00 Euro

Bestellen/Order
PROOST & BRANDT.  - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Boekbinderij, de Uitgever van bijbels en kerkboeken en de Papierhandel in Nederland.
Amterdam, Brandt, 1942. Half linnen. Rijk geïllustr. XVI, 288 pag. Gedrukt door Joh. Enschedé en Zn. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
PROOST & BRANDT.  - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Boekbinderij, de Uitgever van bijbels en kerkboeken en de Papierhandel in Nederland.
Amsterdam, Brandt, 1942. Één van de 800 genummerde exx. in half perkament gedrukt op Hollandsch velijn. Rijk geïllustr. XVI, 288 pag. Gedrukt door Joh. Enschedé en Zn. Bovenrand verguld. MOOI EXEMPLAAR  

25,00 Euro

Bestellen/Order
PROVINCIAAL UTRECHTSCH GENOOTSCHAP VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.  - Gedenkboek 1773 - 1923.
Door Dr. N.J. Singels. Utrecht, Oosthoek, 1923. Linnen. Illustr. 266 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
DE PROVINCIALE WET.  - Eenheid in verscheidenheid. Honderd jaar.
Alphen a/d Rijn, Samson, z.j. Linnen. 333 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
PTT.  - 100 jaar juridische zaken. Koninklijke PTT Nederland NV. Want tussen droom en daad staan wetten in de weg.
Gebonden (karton). 4to. Met foto's. 88 pag.  

12,00 Euro

Bestellen/Order
RABOBANK.  - Een Bank Boekje.
85 jaar Coöperatieve Bank in Laren. Laren, Rabobank, 1987. Karton. Illustr. 72 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
RADIO KAMERORKEST.  - Opgegraven historie en vertelde geschiedenis. 50 jaar radio kamerorkest. Met CD.
Amsterdam, 1995. 20,5 x 30,5 cm. Paperback. Met illustraties in z/w. 205 pag. GOED EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
REFORMATORISCH DAGBLAD.  - Vervolg op gisteren. 25 jaar Reformatorisch Dagblad.
Apeldoorn, RD, 1996. Paperback. Met illustraties. 190 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN.  - Universitas Groningana. MCMXIV - MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat.
Groningen, Wolters, 1964. Groen verguld linnen. Hardcover (cloth). Met illustraties. 287 pag. 

12,00 Euro

Bestellen/Order
RIJKSWATERSTAAT - ALLERS, FRED (EINDRED.).  - Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar
Amsterdam., Architectura & Natura, 1998. Oblong 24 x 30 cm. Paperback/Softcover. Met uitsl krtn. & talr. foto's, afb. (meeste in kleur). 277 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

8,00 Euro

Bestellen/Order
RIJKSWATERSTAAT - ALLERS, FRED (EINDRED.).  - Nat & droog. Nederland met andere ogen bekeken. Rijkswaterstaat 200 jaar
Amsterdam., Architectura & Natura, 1998. Oblong 24 x 30 cm. Paperback/Softcover. Met uitsl krtn. & talr. foto's, afb. (meeste in kleur). 277 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
ROEGHOLT, RICHTER.  - De geschiedenis van de Bezige Bij 1942 - 1972. Proefschrift Universiteit van Amsteram.
A'dam, Bezige Bij, 1972. Paperback. 361 pag. + stellingen. Naam Bert Voeten op schutblad - GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
ROELINK, J. & VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM.  - Vijfenzeventig jaar Vrije Universiteit 1880-1955. Gedenkboek bij het vijf en zeventig-jarig bestaan der Vrije Universiteit te Amsterdam
Kampen, J.H. Kok, 1955. 26,5 x 19 cm. In linnen gebonden. Hardcover. 228 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

8,00 Euro

Bestellen/Order
ROELINK, J.  - Een blinkend spoor. Beeld van een eeuw geschiedenis der Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.
Kampen, Kok, 1979. 4to. Linnen met stofomslag. Met illustraties. 192 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
ROELINK, J.  - Een blinkend spoor. Beeld van een eeuw geschiedenis der Vereniging voor wetenschappelijk onderwijs op gereformeerde grondslag.
Kampen, Kok, 1979. 26,5 x 20 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties. 192 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
ROOI, MARTIJN DE  - Matters.
Dutch Publishers, 2006. Gebonden met stofomslag. 28,5 x 28,5 cm. 204 pag. The story of Unilever. 

15,00 Euro

Bestellen/Order
S.D.A.P. & HULST, H. VAN & A. PLEYSIER & A. SCHEFFER.  - Het roode vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940.
's-Grav., Kruseman, 1969. 23 x 15 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 320 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
SALZMANN, WALTER H.  - A market to explore.
A history of public-private partnership in the promotion of trade and investment between the Netherlands and the United States. The Netherlands Chamber of Commerce in the United States. 1994. 4to. Cloth with dustwrappers (FINE/FINE). Illustrations in col. and b/w. 276 pages. 

18,00 Euro

Bestellen/Order
SCAIK, EVA VAN .  - Op gespannen voet. Geschiedenis van de Nederlandse theaterdans vanaf 1900.
HAarlem, De Haan, 1981. 4to. geon Met foto's. 240 pag. GOED EXEMPLAAR  

13,00 Euro

Bestellen/Order
SCHUTTEN, JAN PAUL.  - 125 jaar gastvrijheid. Koninklijk Horeca Nederland 1883 - 2008.
Krikke, een uitgave van Horeca Nederland, 2008. 23 x 22,5 cm. Gebonden. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 128 pag. ALS NIEUW  

12,00 Euro

Bestellen/Order
SHELL - JONKER, JOOST & JAN LUITEN VAN ZANDEN EN ANDEREN.  - Geschiedenis van Koninklijke Shell. Deel I. van nieuwkomer tot martkleider, 1890-1939 + Deel 2. Stuwmotor van de koolwaterstofrevolutie, 1939-1973 + Deel 3. Concurrent in turbulente markten, 1973-2007 + Deel: Bijlagen inclusief 3 DVD's. + perspex doos.
Amsterdam, Boom / Shell, 2007. 24,5 x 25,5 cm. Gebonden. Hardcovers. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. UITSTEKENDE SET in perspex bewaardbox.  

44,00 Euro

Bestellen/Order
SINGELS, HAN. & BELINFANTE, JUDITH.  - Indruk Amsterdam 5757. 50 jaar Cenifa.
Amsterdam, Menno van de Koppel, 1996. 19 x 18 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
SLUYTERMAN, KEETIE E. & PROOST & BRANDT.  - Winnen met papier. Vijftig jaar uit de 250-jarige geschiedenis van Proost en Brandt, 1942 - 1992.
Diemen, 1992. 35 x 26 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met vele illustraties. 203 pag. GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
J.K. SMIT & ZONEN. AMSTERDAM.  - J.K. Smit & Zonen. Amsterdam. 1888 - 1938.
Text in English. Cloth. Illustr. in col and b/w. i.a by Albert Hahn Jr. 205 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
SOCIALE ZAKEN AMSTERDAM.  - En de klok loopt door.
A'dam, 1962. Linnen met stofomslag. Illustr. 148 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
SOCIETAS STUDIOSORUM REFORMATORUM.  - 1886 - 1951.
Delft, Meinema, 1951. Gebonden. Illustr. 463 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
SOCIETAS STUDIOSORUM REFORMATORUM.  - Vier glazen.
Gedenkboek 1886 - 1961. Delft, In eigen beheer uitgegeven, 1961. 410 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
SPEET, BERT & DICK VAN DE POL.  - Van Burgers naar Buitenlui. Na honderdtwaalf jaar Amsterdam verhuist het Burgerziekenhuis naar Almere. Een tijdsbeeld.
Laren, Uitgeverij Cambium. 1991. 30,5 x 28,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met foto's. 162 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
STAATHUISHOUDKUNDE.VERENIGING VOOR DE ; KNOESTER, A. (RED.).  - Lessen uit het verleden.
Red. A. Knoester. In het kader van het 125-jarig bestaan. Leiden/Antw., H.E. Stenfert Kroese, 1987. Linnen met stofomslag. 533 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
STAATSMIJNEN IN LIMBURG.  - De boom en zijn vruchten.
Bij het vijftigjarig jubileum. Heemstede, De Toorts, 1952. Linnen. 201 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
STADSSCHOUWBURG AMSTERDAM.  - Het huis op het plein.
A'dam, Stadsdrukkerij, 1957. Linnen. 200 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
STADSSCHOUWBURG GRONINGEN.  - Bij open doek. 100 jaar Stadsschouwburg Groningen 1883 - 1983.
Groningen, mei 1984. Paperback. Met foto's. 272 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
STATEN VAN UTRECHT.  - Van Standen tot Staten. 600 jaar Staten van Utrecht 1375-1975.
Utrecht, Stichtse Historische Reeks, 1975. Linnen met stofomslag. Met illustraties. 264 pag. - Bijdragen van o.m. W. Jappe Alberts, D.J. Roorda. - Stichtse Historische Reeks I. 

15,00 Euro

Bestellen/Order
STEUR, G.G.  - Acht zwerfstenen uit het Gelders landschap.
Uitgave Stichting Het Geldersch landschap ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan 1929 - 1979. Linnen met l.besch. stofomslag. 4to. Met illustraties in kleur en z/w. 220 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
STEUR, G.G.  - Acht zwerfstenen uit het Gelders landschap.
Uitgave Stichting Het Geldersch landschap ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan 1929 - 1979. Linnen met stofomslag. 4to. Met illustraties in kleur en z/w. 220 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
STICHTING "FONDS TOT HANDHAVING VAN DE TRADITI?N DER GRENADIERS EN JAGERS"  - Gedenkboek Grenadiers en jagers 1939-1954
Scheveningen, 1954. In verguld linnen gebonden [deels wat verkleurd]. Hardcover. 29,5 x 21 cm. Met illustraties in z/w. 220 pag. GOED EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
STOOMVAART MAATSCHAPPIJ "NEDERLAND". & BRUGMANS, I.J.  - Tachtig jaren varen met de Nederland. 1870 - 1950.
Door Prof. Dr. I.J. Brugmans. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'. Den Helder, 1950. 26,5 x 19 cm. In verguld linnen gebonden. Hardcover. Met foto's en grafieken. VIII + 239 pag. 

20,00 Euro

Bestellen/Order
STOOMVAART MAATSCHAPPIJ "NEDERLAND". & BRUGMANS, I.J.  - Tachtig jaren varen met de Nederland. 1870 - 1950.
Door Prof. Dr. I.J. Brugmans. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'. Den Helder, 1950. 26,5 x 19 cm. In verguld linnen gebonden. Hardcover. Met foto's en grafieken. VIII + 239 pag. REDELIJK GOED EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
STOOMVAART MAATSCHAPPIJ "NEDERLAND". & BRUGMANS, I.J.  - Tachtig jaren varen met de Nederland. 1870 - 1950.
Door Prof. Dr. I.J. Brugmans. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'. Den Helder, 1950. 26,5 x 19 cm. In verguld linnen gebonden. Hardcover. Met foto's en grafieken. VIII + 239 pag. GOED EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
STOOMVAART MAATSCHAPPIJ "NEDERLAND". & BRUGMANS, I.J.  - Tachtig jaren varen met de Nederland. 1870 - 1950.
Door Prof. Dr. I.J. Brugmans. Uitgegeven bij het 80-jarig bestaan van de N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'. Den Helder, 1950. 26,5 x 19 cm. In verguld linnen gebonden. Hardcover. Met foto's en grafieken. VIII + 239 pag. GOED EXEMPLAAR  ** Toegevoegd een aantal bijlagen

18,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
SWARTE, J.L. & VBZ.  - Spreekpunt 1971. 25 jaar VBZ en wat daaraan vooraf ging.
(VBZ= vereniging voor Belangenbehartiging van schepelingen bij de Zeemacht). (Den Helder, 1971). 25,5 x 21 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Illustr. in kleur en z/w. 143 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
NEDERLANDSE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING TANDHEELKUNDE.  - 1914 - 1989.
T.g.v. het 75-jarig bestaan van de NMT. A'dam, Euro Book Prod., 1989. Linnen met stofomslag. 224 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
TECHNISCHE HOGESCHOOL TE DELFT.  - 1905-1955, T.H. te Delft.
's-Grav., Staatsdrukkerij, 1955. Linnen met stofomslag. . Fotodocumentatie Paul Huf. 

16,00 Euro

Bestellen/Order
TELEGRAAF, DE.  - De Telegraaf. Een selectie uit de Telegraaf van 1893 tot en met 1992.
Amsterdam, 1993. Folio (48,5 x 35,5 cm). 315 pag. MOOI EXEMPLAAR  

25,00 Euro

Bestellen/Order
TERPSTRA, PIETER.  - Honderd jaar Friese landbouw.
De zeventiger jarren van de 19e eeuw tot die van de 20e eeuw. (Leeuwarden), Van Seijen, Linnen met stofomslag. Illustr. in kleur en z/w. 399 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
TEXACO.  - Texaco. A Picture Story.
The Texas Company, New York, 1931. 30 x 22,5 cm. Hardcover (half cloth). illIllustrated in b/w throughout. 124 pages. Very good copy  

20,00 Euro

Bestellen/Order
DE THEOLOGISCHE HOGESCHOOL DER GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND.  - Sola Gratia.
1854 - 1954. Kampen, J.H. Kok, 1954. Linnen. 391 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
THORBECKE-COLLEGE.  - Honderd jaar Hofstraat.
Gron., 1972. Oorspr.omslag. 110 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
TIJL DRUKKER.  - Tijls curiosa. Luchtige rondgang in de schatkamer der herinneringen, 1777-1952.
Zwolle, Tijl, 1952. 25 x 19cm. Gebonden. Met illustraties. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
TIVOLI - HARVILD, G.K.  - Tivoli100 Aar. 1843 Tivoli Jubilaeum 1943.
Hardcover. 29 x 13 cm. Richly illustrated in color and b/w. Text in danish.  

14,00 Euro

Bestellen/Order
TJEENK WILLINK UITGEVERS-MIJ.  - Een bundel gedachten.
Jubileum-uitgave 1838 - 1 mei - 1963. Linnen met stofomslag. 176 pag. 

6,00 Euro

Bestellen/Order
TROS.  - 50 jaar tros, Jubileumboek
F.C. Klap, 2014. 22 x 29 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 239 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR 

25,00 Euro

Bestellen/Order
TU DELFT.  - Uitgerekend Delft. Wiskunde en informatica studeren in Delft 1956-2006.
Faculteit Elektrotechniek 2007. 25 x 17,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 231 pag. + DVD. ALS NIEUW  

12,00 Euro

Bestellen/Order
UTRECHTSE GOLFCLUB DE PAN. LIEVE, H. / THOMASSEN J.H.C.  - 100 jaar golf in Nederland een uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Utrechtse Golfclub De Pan
Bosch en Duin, 1994. Gebonden. Hardcover met stofomslag. 160 pp. 29 x 21,5 cm. Met afbeeldingen in kleur en zwart/wit. MOOI EXEMPLAAR  

7,00 Euro

Bestellen/Order
UTRECHTSE UNIVERSITEIT, 1636-1986.DE ; DUNK.H.W.VON DER, W.P.HEERDE EN A.W.REININK.(RED.)  - Tussen ivoren toren & grootbedrijf.
Maarssen, Gary Schwartz, 1986. Linnen met stofomslag. 563 pag. * Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan.

15,00 Euro

Bestellen/Order
UTRECHTSE UNIVERSITEIT, 1636-1986.DE ; DUNK.H.W.VON DER, W.P.HEERDE EN A.W.REININK.(RED.)  - Tussen ivoren toren & grootbedrijf.
Maarssen, Gary Schwartz, 1986. 30,5 x 25 cm. Linnen met stofomslag. Met foto's. 563 pag. KEURIG EXEMPLAAR  * Ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan.

15,00 Euro

Bestellen/Order
V.N.G.  - De VNG in de jaren zeventig. Portret van een belangenorganisatie.
's-Grav., U.V.N.G., 1979. Geb. met stofomslag, 222 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
VAKBEWEGING.  - Een beeld van een vakbeweging.
Wageningen, L.J. Veen, 1976. Oorspr.omslag. 208 pag. * Geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakvereniging, zoals die spreekt uit prenten en documenten, gebouwen en gedichten.

8,00 Euro

Bestellen/Order
VAKVERENIGINGEN.  - Naar groter eenheid.
A'dam, Van Gennep, 1983. Oorspr.omslag. * De geschiedenis van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, 1906-1981.

8,00 Euro

Bestellen/Order
VAN GEND & LOOS.  - Kunst onderweg. Van Gend & Loos 1796-1996.
Driebergen-Rijsenburg, Van Gend & Loos, 1996. 28 x 23 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in kleur. 103 pag. Met werk van 25 kunstenaars als Jan Montyn, Simon Vinkenoog, Jan Sierhuis, Hans Wap, Henri de Haas, Harrie Gerriz, e.a. NIEUW EXEMPLAAR nog verpakt in folie.  

7,00 Euro

Bestellen/Order
VAN GEWEST TOT GEWEST.  - Tien jaar.
Utrecht/Antw., Het Spectrum, 1975. Linnen met stofomslag. 156 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
VENETIEN, J. VAN.  - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen.
Uitgegeven bij het 50 jarig bestaan van de Hoogovens 1918 - 1968. . IJmuiden, Hoogovens. 1969. Gr. 4to. Linnen met stofomslag. Met illustraties in kleur en z/w. 248 pag.  

18,00 Euro

Bestellen/Order
VENETIEN, J. VAN.  - Hart van Kennemerland. Album van leven en werken in Midden-Kennemerland door de eeuwen heen.
Uitgegeven bij het 50 jarig bestaan van de Hoogovens 1918 - 1968. IJmuiden, Hoogovens. 1969. 31 x 26,5 cm. Linnen. Met illustraties in kleur en z/w. 248 pag.  

14,00 Euro

Bestellen/Order
VEREENIGING VOOR DEN EFFECTENHANDEL TE AMSTERDAM.  - De Beurs als spiegel der waarheid.
Ter gelegenheid van het 75-jarig bestan. A'dam, J.K. Smit & Zonen, 1951. Oorspr.omslag, 30 pag. 

7,00 Euro

Bestellen/Order
VERENIGDE COöPERATIEVE SUIKERFABRIEKEN., VCS. ZANDSTRA, EVERT.  - 10 jaar Verenigde Coöperatieve Suikerfabrieken V.C.S.
Tekst Evert Zandstra. Eigen Beheer. 30,5 x 24 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Foto's Hans de Boer. 122 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
VERENIGING GELRE. & SCHOLTEN, F.W.F.J; EN ANDEREN.  - Honderd jaar Gelre. Vereniging tot beoefening van Gelderse geschiedenis, oudheidkunde en recht 1897-1997. Jubileumbundel.
Hilversum, Verloren, 1997. 24,5 x 16,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in z/w. 304 pag. NIEUW BOEK  Deel uit de reeks: Werken, uitgegeven door Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche geschiedenis, oudheidkunde en recht; no. 50.

10,00 Euro

Bestellen/Order
VERENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS.  - Het doel der Vereniging is vereniging.
175 jaar 'Vereniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels'. 1815 -1990. Door Pieter Hagers. Zwolle, Waanders, 1990. 1ste druk. Linnen met stofomslag. 144 pag. 

14,00 Euro

Bestellen/Order
VERHOEFF, ETIENNE. & RUITER, ARJAN DE.  - De mannetjes van de radio / 40 jaar popradio in Nederland
Tirion, 2007. 24 x 16 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in z/w. 191 pag. GOED EXEMPLAAR  

7,00 Euro

Bestellen/Order
VERKADE, ERIK.  - Co Verkade, Een leven in Biskwie en Chocolade.
Wormer, Stichting Uitgeverij Noord-Holland, 2005. Tweede druk. 30 x 25 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. Naam voorin.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VERKADE.  - Honderd jaar Verkade 1886 -1986.
Wormer, Inmerc. 1986. Gebonden met stofomslag. Met illustr. in kleur en zw/w. 133 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VERKADE.  - Honderd jaar Verkade 1886 -1986.
Wormer, Inmerc. 1986. Gebonden met licht ongave stofomslag. Met illustr. in kleur en zw/w. 133 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VERKUYLEN, CHARLES.  - De maakbare universiteit. Voorbereiding en opbouw van de Open Universiteit. Uitgave ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van de Ou in 1994.
Heerlen, 1994. 4to. Gebonden met stofomslag. Met foto's. 378 pag. MOOI EXEMPLAAR 

18,00 Euro

Bestellen/Order
VERMEULEN, PETER E.A.  - 50 jaar Van Mourik Vermeulen architecten.
Van Mourik Vermeulen Architecten. 2005. 4to. Paperback. Softcover. Met illustraties in kleur en z/w. 216 pag. GOED EXEMPLAAR 

16,00 Euro

Bestellen/Order
VGN.  - De VGN in de geschiedenis.
September 1973. Gebonden. 25,5 x 24,5 cm. Met foto's. 277 pag. lus advertenties.  

12,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
VICTORIA HILVERSUM.  - Victoria 100. 1893-1993. Portret van een eigenzinnige Hilversumse voetbal- en vriendenclub
Hilversum, 1993. 29,5 x 21,5 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 160 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

12,00 Euro

Bestellen/Order
VLIS, INGRID VAN DER.  - Onze club gaat nooit verloren. Honderd jaar verenigingsleven.
Schiedam, Scriptum Publishers, 2008. 16,5 x 16,8 cm. Hardcover. Gebonden. 224 pag. Met veel foto's. NIEUW EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VLIS, INGRID VAN DER.  - Van wezen tot zijn. Vier eeuwen zorg voor jongeren.
Zutphen. Walburg Pers. 2005. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 336 pag. NIEUW EXEMPLAAR 

17,00 Euro

Bestellen/Order
VOGT, WILLEM.  - Spanne en spanningen. De veertigjarige geschiedenis van de n.v. Philips's Telecommunicatie Industrie voorheen n.v. Nederlandsche Seintoestellen Fabriek.
Philips, 27 februari 1958. In linnen gebonden. Hardcover. Illustr. 355 pag. - Niet in de handel verschenen. Redelijk goed exemplaar.  

14,00 Euro

Bestellen/Order
VOORTHUYSEN, W.D.  - Stads-bank van lening. 1614-1989.
Stads-bank van Lening, 1989. 21 x 15 cm. Paperback / Softcover. Met illustraties in z/w. 72 pag. Naam binnenzijde omslag, verder MOOI EXEMPLAAR 

10,00 Euro

Bestellen/Order
VOS AZ.,G.J.  - Amstels kerkelijk leven van de eerste zestig jaren der vrijheid. Gedenkboek van het 325-jaren onafgebroken bestaan van den kerkeraad en van de Classis van Amsterdam.
Amsterdam, Bom, 1903. 38 x 25 cm. Perkamenten band met rugtitels en goudopdruk. Band licht ongaaf / smoezelig. xx, 423, xxvi pag. Met 64 platen en portretten. 

50,00 Euro

Bestellen/Order
VRIES, TH. DE; SCHAAP, DICK.  - Eene plaats van grooten omvang. 1876-1976, honderd jaar IJmuiden en het Noordzeekanaal.
IJmuiden, Vermande, 1976. 29 x 23 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 232 pag. REDELIJK GOED EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
VRIES. H.S DE & H.J DE  - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
Aalsmeer, De Vries Scheepsbouw, 1998. 30 X 21 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 232 pag. NIEUW BOEK dat nog niet uit de originele verzenddoos is gehaald.  

18,00 Euro

Bestellen/Order
VRIJ-ENTREPOT DER GEMEENTE ROTTERDAM.  - Het Honderdjarig bestaan van het Vrij-Entrepot der Gemeente Rotterdam.
Rotterdam, W.L. & J. Brusse, 1929. 25,5 x 19 cm. Oorspronkelijke omslag. Softcover. Met illustraties in kleur en z/w. 85 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

18,00 Euro

Bestellen/Order
VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM.  - Gedenkboek van de viering van het 50-jarig bestaan op 20 - 22 october 1930.
Kampen, Kok, 1931. 1ste druk. Linnen. Met foto's. 228 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
VRIJE UNIVERSITEIT TE AMSTERDAM.  - Wetenschap en Rekenschap. Een eeuw wetenschapsbeoefening en wetenschapsbeschouwing aan de Vrije Universiteit.
1880 - 1980. Kampen, Kok, 1980. 25 x 17,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. 593 pag. KEURIG EXEMPLAAR  

14,00 Euro

Bestellen/Order
VVAA.  - 't Is geen baan, 't is een bestaan. Het sociale en economische leven van de medische beroepsbeoefenaren in Nederland weerspiegeld in VVAA 75 jaar.
Door M.J. van Lieburg. Rott., Erasmus Publ., 1999. 4to. Paperback. 125 pag. 

8,00 Euro

Bestellen/Order
WAANDERS.  - en zij tekenden voor Waanders. Beeldboek van een ambacht en zijn vestingsstad. (Uitgegeven t.g.v. het 150-jarig bestaan van uitgeverij Waanders).
Zwolle, Waanders Uitgevers, 1986. 30,5 x 23,5 cm. In linnen gebonden met stofomslag. Hardcover. Rijk geïllustreerd in kleur en z/w. 112 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR Toegevoegd de rede : De eenheid des levens [32 pag.] 

12,00 Euro

Bestellen/Order
WACKIE EYSTEN, PIET.  - Met Stravinsky aan zee. Het gastenboek van Jan Tadema.
Gibbon Uitgeefagentschap, 2014. 21 x 18 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur. 128 pag. ALS NIEUW 

10,00 Euro

Bestellen/Order
WAGENINGSE STUDENTEN ROEIVERENIGING ARGO.  - 75 jaar WSR Argo 1913-1988.
Wageningen, Wageningse Studenten Roeivereniging Argo, 1987. 30 x 21,5 cm. In groen linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 191 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

18,00 Euro

Bestellen/Order
WASSINK, GEKE, E.A.  - Honderd jaar heren van de reiniging. isbn 9789090222677
NVRD Vereniging voor Afval- en Reiniging, 2007. 30,5 x 21,5 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in z/w. 160 pag. ALS NIEUW  

9,00 Euro

Bestellen/Order
WENNEKES, WIM. ; E.A.  - Het lood voorbij. Sijthoff en de Haagsche Courant. Geschiedenis van een dagbladbedrijf.
Amsterdam, Thomas Rap, 1998. 4to. Paperback. Met foto's. 191 pag.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
WERELDBIBLIOTHEEK.  - Gedenkboek der Wereldbibliotheek 1905 - 1915.
A'dam, W.B./Maatschappij tot verspr. van goede en goedkoope lectuur, 1915. Oorpronkelijke omslag. Met foto's. 440 pag. GOED EXEMPLAAR  

7,00 Euro

Bestellen/Order
WESTPHALL, POVL.  - Aktieselskabet. Det Ostasiatiske Kompagni The East Asiatic Company Limited
Copenhagen, 1972. 25,5 x 19 cm. Hardcover. With illustrations in color and b/w. 109 pages plus folding b/w plate. 

19,00 Euro

Bestellen/Order
WESTPHALL, POVL.  - Aktieselskabet. Det Ostasiatiske Kompagni The East Asiatic Company Limited
Copenhagen, 1972. 25,5 x 19 cm. Hardcover. With illustrations in color. 215 pages plus folding colour plate 

15,00 Euro

Bestellen/Order
WIERINGA, W.J.  - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap.
Vijftig jaar boekdrukkersorganisatie door Dr. W.J. Wieringa. A'dam, 1959. Linnen met stofomslag. Illustr. 354 pag. 

11,00 Euro

Bestellen/Order
WIERINGA, W.J.  - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap.
Vijftig jaar boekdrukkersorganisatie Door Dr. W.J. Wieringa. A'dam, 1959. Linnen. Illustr. 354 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
WIERINGA, W.J.  - Ten dienste van bedrijf en gemeenschap.
Vijftig jaar boekdrukkersorganisatie door Dr. W.J. Wieringa. A'dam, 1959. Linnen. Illustr. 354 pag. 

10,00 Euro

Bestellen/Order
WIJNHOVEN, GEERT.  - Voeding in de strijd. Geschiedenis van de voedingsbond FNV 1894 - 1994.
Amsterdam, Stichting FNV-pers 1994.`29 x 22 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 163 pag. MOOI EXEMPLAAR 

7,00 Euro

Bestellen/Order
WILLEMSEN, CEES.  -  De psychiater en de witte vlek. 30 jaar GGZ Midden-Brabant 1970-2000. Met een beeldverhaal door Paul Bogaers.
Amsterdam, SUN, 2004. Linnen met stofomslag. Met foto's. 208 pag. NIEUW 

14,00 Euro

Bestellen/Order
N.V. UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ W.E.J. TJEENK WILLINK, 1838-1963.  - Een bundel gedachten.
Zwolle, W.E.J. Tjeenk Willink, 1963. Linnen met stofomslag. 176 pag. 

6,00 Euro

Bestellen/Order
WILMA, AANNEMINGSMAATSCHAPPIJ.  - 50 jaar een veelzijdige partner.
Linnen met stofomslag. Met illustraties in kleur.  

8,00 Euro

Bestellen/Order
WILTON-FEIJENOORD.  - Gedenkboek Wilton Fijenoord. 1854 - 1954.
Door Prof.dr. P.F. Bouman. Schiedam, 1954. 27,5 x 20 cm. Half leer. Met circa 90 illustr. 304 pag. 

15,00 Euro

Bestellen/Order
WINKLER FALLERT.  - 50 jaar Winkler Fallert.
A'dam, Grafische Machinehandel W.F., 1960. Linnen. Oblong. Illustr. (Lex Metz). 78 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
WIT, HERMAN DE., HOSMAN, HARRY. & HOGENKAMP, BERT.  - Direct Cinema, maar soepel en met mate, De villa's van de VPRO.
VPRO, Nederlands instituut voor beeld en geluid, Nederlands Film Festival 2006. Paperback / Softcover. 23 x 16 cm. Met illustraties in z/w. 96 pag. Inclusief DVD ("De Maker" Roelof Kiers 1938-1994), KEURIG EXEMPLAAR  

10,00 Euro

Bestellen/Order
J.B. WOLTERS.  - Honderd vijfentwintig jaren arbeid op het onderwijsterrein. 1836-1961. [J.B. WOLTERS.]
Gron., J.B. Wolters, 1961. 24,5 x 15 cm. In groen verguld linnen gebonden. Hardcover. 240 pag. Naam op schutblad [doorgekrast] GOED EXEMPLAAR  

8,00 Euro

Bestellen/Order
WOPEREIS, A.A.  - Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf. De geschiedenis van de ontwikkeling van de land- en tuinbouw aan de Drechtdijk te De Kwakel, vroeger behorend tot Het Bezwooren Kerf.
Stichting Verbetering agrarische structuur N.H., 1981. 4to. Gebonden. Hardcover. Met illustraties. 176 pag. MOOI EXEMPLAAR  

15,00 Euro

Bestellen/Order
WOUDT,KLAAS EN J.J.ZONJEE.  - Blees aan de Westzijde. 1883 - 1983. Geschiedenis van de Molenbuurt te Zaandam.
Zaandam, Blees Kantoorinrichters BV, 1983. 28,5 x 21 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 96 pag. ALS NIEUW  

10,00 Euro

Bestellen/Order
ZAALBERG.  - Leidse wevers onder gaslicht.
A'dam, G. van Reemst, 1952. Half linnen. 95 pag. 

9,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
ZALINGE, EMMA VAN.  - Huisartsgeneeskunde AMC-UVA 1965-2010. Een kleine geschiedenis.
AMC-UVA, 2012. 25 x 17,5 cm. Gebonden. Hardcover. Met illustraties. 552 pag. UITSTEKEND EXEMPLAAR  

13,00 Euro

Bestellen/Order
ZIEKENVERPLEGING HILVERSUM - J.N. DE VOYS.  - Gedenkboek Stichting R.K. Ziekenverpleging Hilversum 1933-1935. Uitgave ter gelegenheid van de voltooiÏng der groote uitbreiding en verbouwing.
Oorspronkelijke omslag. Softcover. 29,5 x 22,5 cm. Met foto's in zwart/wit. 52 pag.  

32,00 Euro

Bestellen/Order
ZWART, KEES.  - Uit het jaar honderd...
Roosendaal, Grafische Kunstinrichting J. van Poll Suykerbuyk, 1960. 24 X 24 cm. Gebonden met stofomslag. Hardcover.  

10,00 Euro

Bestellen/Order
ZWET, JAN RUTGER VAN.  - 200 jaar koninklijk. Koninklijk verbonden.
's-Gavenhage, Koninklijk Verbonden, 2007. Oblong: 24,5 x 26,5 cm. In linnen gebonden. Hardcover. Met illustraties in kleur en z/w. 179 pag. NIEUW EXEMPLAAR Nog verpakt in folie.  

14,00 Euro

Bestellen/Order
Terug naar begin / Back to top
Terug naar Homepage